Uppåt för S-gruppen

Förlängda öppettider, sänkta priser och ett utökat utbud av kläder bidrog till att S-gruppens försäljning ökade i fjol, uppger bolaget. Försäljningen ökade med två procent från 2015.

Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med nästan fyra procent.
De avreglerade öppettiderna minskade på de små matbutikernas konkurrensfördel. Det här har påverkat de små S-butikernas försäljning, men som helhet är deras situation ändå bra, säger SOK:s koncernchef Taavi Heikkilä.
Den största konkurrenten Keskos försäljning ökade med 1,5 procent i fjol jämfört med året innan. Om man räknar med de butiker som Kesko fick i och med företagsköpet av Suomen Lähikauppa var ökningen drygt 17 procent.
Utan de butiker Kesko fick genom företagsköpet minskade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 0,5 procent.

ANDRA LÄSER