Finlandssvenska frilanskritiker: "Oacceptabelt" att Helsingfors universitet avgör teatervetenskapens öde

Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) är oroliga över hotet de ser mot teatervetenskapen i Finland. Helsingfors universitet borde ta nationellt ansvar, säger kuratorn Rickard Borgström.

Dramaturgen Rickard Borgström är kritisk till en utbildningsekonomi där man värderar studieämnen i euro och cent. – Bara för att de här små ämnena befinner sig i en prekär situation saknar de inte värde, säger han.
Tidigare i december meddelade ledningen för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet att de nuvarande fem huvudämnena inom konstforskningen kan slås ihop till en gemensam studiehelhet inför höstterminen 2023.
Detta skulle bland annat innebära att teatervetenskapen inte längre skulle gå att studera som ett enskilt huvudämne. Förslaget behandlas den 25 januari 2022 i humanistiska fakultetsstyrelsen.
– Vi är oroliga och hoppas att de ska se allvaret inför framtiden för teatervetenskapen i Finland, säger Rickard Borgström, kurator för Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker.
På torsdag morgon skickade IFFF en skrivelse till Helsingfors universitets styrelse, Undervisnings- och kulturministeriet och universitetsledningen.
“Det är oacceptabelt och orimligt att ekonomiska prioriteringar vid den humanistiska fakulteten i Helsingfors ensamt avgör teatervetenskapens öde i Finland”, menar IFFF i skrivelsen.

Möjlighet att ta ansvar

Tidigare i december när HBL intervjuade Pirjo Hiidenmaa, dekanus vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, påpekade hon att det inte kan vara universitetets ansvar att rädda teatervetenskapen och andra mindre humanistiska studieämnen i landet.
Borgström föreslår att Helsingfors universitet borde utreda möjligheterna att få en nationell status för teatervetenskapen av ministeriet, vilket kunde innebära mer resurser att lösa situationen.
– I stället för att upprepa att det är en bister ekonomisk situation kunde Helsingfors universitet se en möjlighet att ta på sig ett nationellt ansvar.
Borgström säger att det behöver utarbetas både kort- och långsiktiga lösningar för att bevara teatervetenskapen och andra mindre humanistiska ämnen i framtiden. Ett förslag är att försöka hitta samarbeten mellan skolor.
– Forskningspolitiken borde utgå från humanioras bildningsvärde och acceptera att ämnena är organiserade i små spridda enheter.
ANDRA LÄSER