Tjugo års bygge i ruiner på en vecka

Utan Krimkriget och slaget vid Bomarsund hade Mariehamn aldrig grundats. Det är en av slutsatserna som visar sig vid ruinerna av fästningen och Nya Skarpans som på sin tid var Ålands största ort.

Största bygget. Bomarsunds fästning på östra Åland är genom tiderna det största och mest ambitiösa bygget på fredens öar. I fredsavtalet 1856 i Paris fick Åland status som demilitariserat område. Av Bomarsund återstår i dag enbart ruinerna.
Planen var storslagen, att bygga både en stark fästning och en livlig tätort för handel och kommers, ett fort som skulle tjäna de ryska militärstrategierna och en stad som skulle gagna det åländska folket.
ANDRA LÄSER