Två takras i skolor på kort tid – många faktorer spelar in

Taket har rasat ner i två olika skolor de senaste veckorna. Många skolor är i behov av renovering – men elever behöver inte vara oroliga, enligt Jari Puttonen, professor i husbyggnadsteknik.

I den finskspråkiga lågstadieskolan i Åggelby rasade taket. Entreprenören som utförde renoveringen av taket har gått i konkurs.
14.11.2018 11:37 UPPDATERAD 14.11.2018 16:47
2013 rasade taket in två gånger i en grundskola i Tavastby i Vanda. Skolhuset renoverades sammanlagt tio gånger.
Förra veckan rasade taket in i den finskspråkiga lågstadieskolan i Åggelby i Helsingfors.
Nu har den finskspråkiga grundskolan i Veikkola i Kyrkslätt råkat ut för samma öde när elever och lärare märkte att taket håller på att bågna och rasa ner.
Orsaken till raset i Åggelby var att innertaket vid en renovering för två år sedan hade spikats fast i stället för att skruvas. Företaget som utförde renoveringen har gått i konkurs och därmed lär frågan om vem som bär ansvaret och vem som ska stå för skadeståndet bli en utdragen process.
Det finns många faktorer som spelar in vid ett takras, enligt Jari Puttonen, professor i husbyggnadsteknik vid Aalto-universitetet. Därför vill han inte uttala sig om de enskilda fallen. Men han tror inte på att elever och lärare har någon större orsak att sitta och titta upp i taket på lektionerna.
– I offentligheten får man ofta bilden av att det är bärande konstruktioner som går sönder, men till exempel i Åggelby var det frågan om ett innertak som var fäst i en bärande konstruktion.

Många skolor måste byggas om

Många finländska skolhus måste byggas om eller renoveras. Till exempel i Esbo ska skolor renoveras för en miljard euro fram till år 2030. Över hälften av landets skolor och daghem verkar i hus som är byggda mellan åren 1950 och 1979. Det finns också skolbyggnader från 80-talet som är i behov av renoveringar.
– Vi har ett stort byggnadsbestånd från 60- och 70-talen som är i behov av renoveringar och det gäller många skolhus och daghem i Finland. Det är inget märkligt. Husen måste renoveras efter 45 till 50 år. Varje hus är individuellt. En del av ett hus är mer långlivad än en annan del, säger Jari Puttonen.

I hur många fall vore det klokare att riva ett gammalt skolhus än att renovera det?

– Det finns en inbyggd konservatism och säkert emotionella skäl att bevara en gammal stadsmiljö intakt, men tänker man helt ekonomiskt så finns det många fall där det vore vettigt att riva huset och bygga nytt. En rivning av ett skolhus uppfattas också som ett misslyckande, vilket det inte ska vara. I ett nytt hus är det lättare att bygga de tekniska lösningar som krävs för dagens skolutrymmen, säger Puttonen.
Byggbranschens förbundsorganisation Rakennusteollisuus chef Jukka Pekkanen tar i Kainuun Sanomat inte ställning till raset i Åggelby, men på ett allmännare plan är hans åsikt klar: Slarv i arbetet, dålig planering och bristande övervakning är de tre största orsakerna när taket rasar in. Ett fuktigt väder är ingen förklaring.
– Vid fuktigt väder sväller ju byggnadsmaterial av trä. Det som hände i Åggelby borde inte vara möjligt om man skyller på vädret. Ett tak ska hålla hela byggnadens livslängd och inte vara en del som byts ut, säger Pekkanen.

ANDRA LÄSER