Målet: Tillverka hälften av EU:s eget gröna väte

Det går in på 2030-talet innan vätgasproduktionen blir lönsam utan stöd. Men en intensiv utveckling pågår inom väteekonomin, och branschfolket tror att Finland kan bli ledande på grön vätgas inom EU. 

Vindkraften har en nyckelroll i produktionen av grönt väte. 
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
10.12.2022 05:02 UPPDATERAD 10.12.2022 06:27
Över 40 procent av den gröna vätgas EU producerar kunde i framtiden komma från Finland. Många företag utvecklar just nu olika lösningar för produktion av rent, grönt väte så som metanol, syntetiskt metan, diesel och ammoniak. 
Samtidigt är planerna för ett rörnät som ska binda ihop en infrastruktur för vätgasen långt hunna på företaget Gasgrid. Ledningsnätet ska löpa längs kusten och i norr bindas ihop med ett rörnät i Sverige.
Ett av de företag som tror starkt på väteekonomin heter Flexens. I mitten av november presenterade företaget planerna på Finlands hittills största vätgasanläggning. Den ska byggas i Karleby och har kapacitet på cirka 300 megawatt vätgas.

ANDRA LÄSER