Sådant namn, sådan skola?

Nickby hjärta, Monikko och Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet? Är de skolor, lärcenter, bildningscentrum eller bara byggnader och varför har de så konstiga namn?

30.09.2021 19:00
"Det kreativa lärcentret är benämningen på ett nytt, högklassigt skolcampus som inspirerar till kreativitet."
Så beskriver Pargas stad sin stora satsning på en ny gemensam skolbyggnad för hundratals elever från flera finska och svenska skolor. Byggnaden ska stå färdig 2023.
Tvåspråkiga skolcampus likt det i Pargas blir allt vanligare, något som HBL rapporterade om i måndags. När små och medelstora kommuner bygger nya skolhus i tvåspråkiga kommuner är sannolikheten stor att de fastnar för en så kallad samlokaliserad skola där flera skolor delar byggnad.

ANDRA LÄSER