Nytt rekordår till havs syns nu också i statistiken

Under fjolåret registrerades 5 167 nya farkoster. Det är en klar ökning från året innan. Men vem köper hydrokoptrar?

Motorbåtar med 20 hästkrafter eller mindre behöver inte införas i registret.

Transport- och kommunikationsverket Traficom rapporterar en ökning på tio procent i antalet nya båtar och andra farkoster som registrerades under fjolåret.

Av de 5 167 nya farkosterna var sju av tio motorbåtar. Den genomsnittliga ägaren var med 87 procents sannolikhet en man, och i snitt 50 år gammal.

Statistiken visar att vattenskotrarnas popularitet håller i sig. Det finns nu närmare 10 000 vattenskotrar i Traficoms register.

Det som sticker ut i fjolårsstatistiken är den kraftiga ökningen av de mer ovanliga farkosterna. Under 2020 registrerades två svävare, i fjol sju. Och medan det 2020 registrerades fyra hydrokoptrar var antalet i fjol tretton.

Myndighetsregistret omfattar inte farkoster som ägs av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, inte heller farkoster som är avsedda endast för tävlingsbruk. Det kan alltså inte vara sjöbevakarna som fått nya flytetyg.

Henri Wallenius, direktör på Traficom, vem köpte hydrokoptrar i fjol?

– Det är en bra fråga. Jag antar att det handlar om privatpersoner som vill tillbringa mer tid på stugan. Speciellt i södra och västra Finland finns det perioder när man inte kommer ut med båt eller snöskoter.

Hydrokoptrarna är mycket praktiska i skärgården, där de kan användas året runt för att komma till öar.

Svävarna fyller samma funktion. Det är farkoster för en begränsad tid på året, vilket betyder att övriga båtförare kanske inte noterar att grannarna skaffat hydrokoptrar eller svävare. Wallenius ser den längre stugsäsongen som ett positivt coronafenomen.

Detsamma gäller uppsvinget på båtsidan.

– Redan före coronan såg vi ett ökat intresse men nu kan man tala om en båtboom.

Hur vanligt är det att övervakare till havs stöter på oregistrerade motorbåtar och vattenskotrar?

– Nu har jag inga direkta siffror men jag vågar påstå att det är ett undantag. När folk köper nya farkoster är det inte ovanligt att försäljaren sköter det, säger Henri Wallenius.

Traficoms register

Traficom för ett trafik- och transportregister som innehåller uppgifter om farkoster. Tidigare talade man om båtregistret eller farkostregistret.

Vid årsskiftet fanns det 231 599 farkoster i registret, varav 88 procent motorbåtar.

Syftet med registret är öka sjötrafiksäkerheten. Registret används i tillsyns- och räddningsverksamheten och för att utreda stölder.

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd på 5,5 meter eller mer ska registreras. Detsamma gäller om motorns effekt är minst 15 kilowatt, det vill säga mer än 20 hästkrafter. Registreringsplikten gäller därför även vattenskotrar.

Registreringen är avgiftsbelagd och ska göras inom 30 dagar. Man ska också meddela om farkosten förstörs eller säljs.

Slutlig avregistrering av en farkost är däremot avgiftsfri.

ANDRA LÄSER