Storföretagen ökar takten i klimatkampen – finska skogs- och telebolag håller världsklass

Allt fler av världens storbolag slår in på en klimathållbar väg, visar en internationell studie. UPM-Kymmene, Metsä Board och Elisa platsar i världseliten.

De flesta storbolag har satt upp mål för att minska sina utsläpp, men bara hos en liten minoritet är målen i linje med vad vetenskapen säger är nödvändigt för att undvika att klimatförändringen blir ohanterlig.
Peter Buchert
25.10.2017 12:20 UPPDATERAD 25.10.2017 16:26
Hela 89 procent av världens största och mest miljöpåverkande bolag har satt upp egna utsläppsmål, visar en färsk studie. Ambitionsnivån är ändå sällan i linje med vad vetenskapen säger krävs för att bromsa klimatförändringen till högst 2 grader, i enlighet med Parisavtalet.
Enligt den färskaste upplagan av den studie som organisationen CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) årligen genomför har 14 procent av de över tusen tillfrågade bolagen klimatmål i linje med Parisavtalet. Det är en ökning med 5 procentenheter på ett år. Ytterligare 30 procent planerar att lägga sina klimatmål i linje med vetenskapen inom två år.
– Det är glädjande att många är på rätt väg, men de som släntrar efter måste höja ambitionsnivån för att inte riskera att slås ut. Hos majoriteten av de bolag vi tittat på är målen fortfarande inte vetenskapligt förankrade. Vi uppmuntrar alla de här företagen att slå in på den vägen, säger CDP-chefen Paul Simpson i ett pressmeddelande.
Om man ser det kolsnåla samhälle som Parisavtalet siktar på som ett slutmål bedömer CDP-rapporten att storbolagen nu gått 31 procent av sträckan fram till målet. För bara ett år sedan stod de vid 25 procent.
CDP jobbar för att företag och stater ska minska sina klimatutsläpp och värna om världens vatten- och skogsresurser. I årets utvärdering får 112 bolag högsta betyg i utsläppskategorin, 73 i vattenkategorin och 6 inom skogskategorin. Unilever och L'Oréal är de enda som får toppbetyg i alla kategorier.

Långsiktiga satsningar

Metsä Board får A-betyg inom klimatutsläpp och hantering av vattenresurser. Det är tredje året i följd som man platsar i den högsta vattenkategorin och andra året i rad i klimateliten. Metsä Board jobbar enligt principerna för CDP:s vatten- och klimatprogram.
– Det glädjer oss att CDP igen rankar oss bland de bästa i världen. Hållbarhetsarbetet bör drivas från bolagets högsta ledning för att säkerställa engagemang i all verksamhet. För oss har minskade koldioxidutsläpp också förbättrat kostnadseffektiviteten, säger vd Mika Joukio.
UPM-Kymmene är ett av bara fyra bolag som får A-betyg inom både vatten- och skogsresurser. Tuomas Niemi som ansvarar för miljö och hållbarhet på UPM säger att bolaget har förbundit sig att följa internationellt accepterade principer för hållbart skogsbruk och att man försöker minimera de negativa effekterna på vattenresurserna.
– Vi försöker maximera vårt totala bidrag till samhället genom en långsiktigt hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet.
Elisa får A-betyg inom klimatutsläpp som enda nordiska teleoperatör. Att minska klimatutsläppen har ingått i bolagets strategi sedan 2009. Förra året minskade exempelvis elförbrukningen för överföringen av 1 gigabyte med 54 procent.
– Att vi platsar på A-listan är ett fint resultat av att vårt långsiktiga arbete. Det stärker investerarnas förtroende i fråga om vår beredskap att svara på klimatutmaningen, säger Minna Kröger, direktör för samhällsansvar vid Elisa.
De 1 073 storbolag som lät CDP utvärdera klimatmål och åtgärder sägs stå för 12 procent av de globala klimatutsläppen. CDP utvärderade bolagen på begäran av över 800 investerare med tillgångar på 100 biljoner dollar.

Kesko satsar på förnybart

Handelskedjan Kesko får näst högsta betyg (A–) i CDP:s översikt. Kesko blev i somras första finländska företag att sätta upp vetenskapligt förankrade klimatmål, något som verifieras av initiativet Climate Based Targets Initiative som vägleder företagen mot en kolsnål framtid i enlighet med Parisavtalets mål.
Klimatmålet gäller Keskos fastigheter, transporter och leveranskedja. Målet är att minska utsläppen med 18 procent till 2025 jämfört med 2015 års nivå. Dit ska man nå bland annat genom att man från och med köper enbart förnybar el.
– Det har betydelse eftersom vi med finländska mått mätt är en betydande elkonsument, säger Keskos hållbarhetsdirektör Matti Kalervo och hänvisar till hanteringen av kylvaror.
Här är utmaningen att höja energieffektiviteten.
– Det gäller att optimera allt från transportrutterna till ekonomiskt körsätt, fordonspark och teknik. Det kan hända att också varutransporter kan skötas med elbilar framöver. Åtminstone de som jobbar med batteriutvecklingen verkar optimistiska, säger Kalervo.
För Kesko som med finländska mått mätt är en storkonsument av elektricitet går utsläppsminskningar hand i hand med kostnadsminskningar.
– Ju mindre el vi förbrukar desto mindre blir kostnaderna, men för oss handlar det också om företagsansvar i bredare miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det blir allt mer självklart att man måste ta miljöansvar för att vi ska ha en affärslicens i våra kunders och samarbetsparters ögon, säger han.

Plock ur klimathjältarnas ambitioner

Den brittisk-nederländska tillverkaren av dagligvaror Unilever ska nyttja enbart förnybar energi i all sin verksamhet till 2030. Det holländska kemikaliebolaget Akzo Nobel ska nå samma mål 2050. Den brittiska telekomjätten BT ska minska sina utsläpp, i enlighet med de vetenskapliga klimatmålen, med 87 procent till 2030.
Det portugisiska energibolaget EDP ska öka sin andel av förnybart från 65 till 75 procent på fyra år och minska sina utsläpp med 30 procent på fem år.
Den japanska biltillverkaren Nissan ska bli världsledande i fordon med nollutsläpp. Den amerikanska staden San Diego ska i samarbete med företagen GE Current, AT&T och Intel hjälpa konsumenterna att minska sina koldioxidutsläpp på ett sätt som tryggar ekonomisk tillväxt.

ANDRA LÄSER