Lagutskottet vill se tydlig lag mot kvinnlig könsstympning

Lagutskottet ger grönt ljus för medborgarinitiativet om att precisera lagen mot kvinnlig könsstympning. Oenighet rådde däremot om huruvida utskottet ska ta ställning också till icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Utskottet hörde bland annat Annette Gothoni från organisationen World Vision i Finland, Finlayson-chefen Jukka Kurttila som satte i gång medborgarinitiativet och Ujuni Ahmed från organisationen Fenix. Bilden är från i fjol.
Lagutskottet är enigt om att könsstympning av flickor och kvinnor tydligare än nu ska bli straffbart i strafflagen, och föreslår att riksdagen ska be regeringen bereda en tydligare lag under den här valperioden.
Lagutskottet tog ställning till ett medborgarinitiativ om att skriva en särskild lag som förbjuder könsstympning, och kom fram till att straffbarheten behöver bli tydligare, men att det kan ingå i strafflagen.
I nuläget sorterar könsstympning under misshandel eller grov misshandel. Bland annat övervakningskommittén för Istanbulkonventionen har föreslagit att ingreppet uttryckligen borde kriminaliseras. I Finland har människorättsorganisationer framhållit att det viktigaste arbetet ändå är det förebyggande arbetet. I sitt betänkande håller utskottet med om det, men anser att en tydligare lag kan stödja det förebyggande arbetet.
Under behandlingens gång diskuterades också icke-medicinsk omskärelse av pojkar, och utskottet har i sina motiveringar formulerat att det finns skäl att utreda lagstiftningsbehovet också på den punkten. Det ingår dock inte i beslutsförslaget.
Två avvikande åsikter lämnades in om omskärelse av pojkar. Det ena, undertecknat av Antero Laukkanen (KD) och Eva Biaudet (SFP) anser att frågan inte ska behandlas i det här sammanhanget, eftersom medborgarinitiativet inte handlade om det, och att de drygt 60 000 undertecknarna i medborgarinitiativet inte tagit ställning till eller varit medvetna om att det behandlas.
Den andra avvikande åsikten kom från de sannfinländska ledamöterna Leena Meri, Mari Rantanen och Sebastian Tynkkynen. De föreslog att riksdagen ska kräva att regeringen också bereder ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar.
ANDRA LÄSER