Illegal husbåt i Sökö måste bort

En husbåt som använts för Airbnb i Sökö i Esbo måste avlägsnas senast i maj. Det är inte tillåtet att driva logiverksamhet i en båt som är fast förtöjd vid en brygga.

Båtägaren har idkat logiverksamhet vid en båt som är förtöjd vid en kaj.
Esbo stad kräver att ägaren till en husbåt med Airbnb-verksamhet, som sedan oktober 2019 varit förtöjd vid Sökö strand, ska avlägsnas senast i maj. Annars måste ägaren betala böter på sammanlagt 10 000 euro.
Byggnadstillsynen i Esbo krävde redan i fjol somras att ägaren upphör med verksamheten, flyttar bort båten och river den illegala bryggan där båten är förtöjd. När ägaren fortsatte verksamheten gick ärendet vidare till byggnadsnämnden, som för en tid sedan beslöt att båten och den illegala bryggan måste bort samt att logiverksamheten ska upphöra. 293 euro per natt har det kostat att bo på båten som finns på onlinemarknadsplatsen Airbnb. Husbåten finns på en tomt som ägs av ett företag i Esbo.
En natt på båten har kostat drygt 300 euro.
Personen som idkar logiverksamhet har varit kopplad till företaget. Enligt byggnadsnämndens ordförande Janne Tähtikunnas (Saml) fördes en lång diskussion i nämnden om båten ska få vara på platsen.
– Men till syvende och sist var det ett enkelt beslut. Det saknas tillstånd för logi. Det är klart att det finns rum för att utveckla regler för husbåtar. Vi borde möjliggöra försök att testa på olika former av företagsamhet, men när det gäller logiverksamhet är reglerna klara, säger Tähtikunnas.
Markanvändnings- och bygglagen föreskriver att en båt behöver tillstånd om den är förtöjd vid en brygga eller kaj och inte används som båt. I byggnadsnämndens beslut står det att utifrån antalet recensioner på Airbnb kan man konstatera att verksamheten inte är sporadisk. Båten marknadsförs som husbåt för inkvartering. I ett genmäle till nämnden hävdar ägaren att ingen inkvartering idkas på båten. I veckan fanns båten till uthyrning på Airbnb och de färskaste recensionerna är från i januari 2021.
Boende på området har främst riktat kritik mot hur parkeringen och avloppet sköts vid båten. Också klagomål om ordningsproblem bland hyresgäster har förekommit.
– Polisen har varit flera gånger på plats för reda ut störningar, säger en person som vill vara anonym.
Invånarna undrar också hur det kunnat ta så lång tid för Esbo stad att göra något trots att man vid upprepade tillfällen påtalat problem med båten och att det redan funnits ett beslut av byggnadstillsynen om att båten ska bort senast i juli fjol.
– Markanvändnings- och bygglagen är mycket trög och fastigheternas ägare har möjlighet att under lång tid bromsa frågan. Ur den synpunkten är det här inte ett unikt fall. Motsvarande fall förekommer ofta, säger Tähtikunnas.
Han får medhåll av Esbo stads ställföreträdande byggnadstillsynschef Pasi Timo.
– Fall av det här slaget där man tänjer på gränserna är återkommande, säger Timo.
Ägaren till båten har 30 dagar på sig att överklaga beslutet. HBL har inte nått båtens ägare eller personen som har hand om uthyrningsverksamheten.

ANDRA LÄSER