SFP vill återinföra humanitärt skydd

Återinför humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd. Det föreslår SFP-basen Anna-Maja Henriksson och efterlyser en diskussion om asyllagstiftningen i riksdagen. Gröna riksdagsgruppen kräver att avvisningarna till Afghanistan genast upphör.

SFP-ordföranden Anna-Maja Henriksson.
De senaste tvångsavvisningarna till Afghanistan häromkvällen har väckt en storm av frågor både på sociala medier och på annat håll. Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska folkpartiet, hamnade av en slump rakt in i stormens öga då hon sent på måndagskvällen landade på Helsingfors-Vanda flygplats och möttes av demonstrationen mot avvisningarna.
Också Henriksson tycker att asylpolitiken lämnar övrigt att önska.
– Det är klart att finländska myndigheter ska följa gällande lag. Men nu borde riksdagen diskutera om lagstiftningen till alla delar är bra. Det tycker ju inte SFP, utan vi vill se att humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd införs på nytt.
Fram till maj i fjol var humanitärt skydd en grund för att bevilja uppehållstillstånd, ifall villkoren för asyl eller så kallat alternativt skydd inte uppfylldes, men den asylsökande ändå inte kunde återvända på grund av säkerhetsläget i hemlandet. Så länge bestämmelsen var i kraft beviljade Migri årligen ett par hundra uppehållstillstånd som grundade sig på humanitärt skydd. Men för drygt ett år sedan stramades villkoren åt.
Enligt Henriksson gäller det dessutom att kontinuerligt hålla koll på säkerhetsläget.
– Jag kan inte säga vad den rätta lägesbilden för Afghanistan är just nu, men det är viktigt att myndigheterna fäster uppmärksamhet vid säkerhetsläget. I många av ursprungsländerna kan situationen ändras mycket snabbt. När det gäller Afghanistan har ju vissa delstater i Tyskland slutat sända tillbaka folk på grund av säkerhetsläget, konstaterar Henriksson.

"Stoppa avvisningar till Afghanistan"

Gröna riksdagsgruppen kräver att alla avvisningar till Afghanistan avbryts på grund av det försämrade säkerhetsläget i landet.
– Det är tvivel underkastat om Finland helt och hållet följer rättsstatsprincipen och de internationella avtalen om mänskliga rättigheter. De här sakerna måste nu utredas i grunden innan fler avvisningar kan verkställas, säger gröna riksdagsledamoten Olli-Poika Parviainen i ett pressmeddelande.
Partiordföranden Ville Niinistö var snabb med att på Twitter kommentera ryktena om att också minderåriga skulle finnas bland de utvisade, något han senare fick ta tillbaka då det visade sig att familjen trots allt inte var med, men vidhåller i en senare Twitterkommentar att tvångsavvisningar till det farliga Afghanistan är tvivelaktiga.

Migri och UM gör olika bedömning

Bland annat människorättsorganisationen Amnesty International varnar i sin årsrapport för att säkerhetsläget i landet försämrats, och konstaterar att den intensifierade konflikten har resulterat i utbredda brott mot de mänskliga rättigheterna och begränsad tillgång till utbildning och hälsovård.
Finlands utrikesministerium avråder för sin del från allt resande till Afghanistan, och konstaterar att säkerhetsläget är kritiskt eller svagt i hela landet och hotet om våld mycket stort.
Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen tycker att det finns en diskrepans mellan Migrationsverkets och Utrikesministeriets bedömningar.
– Jag tycker att här finns en viss konflikt. Det finns säkert regionala skillnader, men min uppfattning är att Afghanistan inte som helhet är ett särskilt tryggt land.
Kaikkonen anser att den nuvarande lagstiftningen är ganska strikt.
– Då den nuvarande linjen utformats har man också försökt hitta en gemensam praxis med de övriga nordiska länderna. Jag förstår oron över människornas situation i hemlandet. Varje asylansökan utreds individuellt, och vid behov kan sökanden begära ändring i beslutet via rättssystemet. Trots det är misstag möjliga, säger Kaikkonen.
Hans partikamrat, statsminister Juha Sipilä, sade under Helsingin Sanomats partiledardebatt i går eftermiddag att Finland kontinuerligt bedömer vilka länder som är säkra att avvisa flyktingar till.
– Den bedömningen uppdaterar vi och enligt den handlar vi. Dessutom finns det rättsinstanser som korrigerar eventuella felbeslut, sade Sipilä.

"Väl grundad bedömning"

Samlingspartiets gruppordförande Kalle Jokinen påpekar att bedömningen av säkerhetsläget grundar sig på en omfattande myndighetsprocess där man tagit hänsyn till många olika faktorer.
– Bland annat besöker man landet i fråga och gör sin bedömning på ort och ställe. Som politiker har jag ingen orsak att tvivla på deras omdöme, och har inte heller förutsättningar att ifrågasätta den. Jag måste lita på att myndigheternas bedömning är riktig.
Jokinen stöder inte Anna-Maja Henrikssons förslag att återinföra humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd. Beslutet att slopa det humanitära skyddet var enligt Jokinen väl grundat och han ser inte att någonting väsentligt har inträffat under det gångna året som skulle motivera en ändring av bestämmelsen.
Inte heller den sannfinländska gruppordföranden Sampo Terho vill återinföra humanitärt skydd. Hans motivering är att det var en finländsk specialitet som inte baserar sig på internationella regler.
– Vi vill gallra bort alla tänkbara faktorer som gör oss till ett mer lockande asylsökningsmål än andra EU-länder. Humanitärt skydd var tidigare ett sådant, säger Terho.
I övrigt litar Terho på Migrationsverkets bedömning vad gäller Afghanistan.
–Såväl Migri som Helsingfors förvaltningsdomstol har varit eniga om att man kan sända tillbaka personer som fått ett negativt asylbeslut som vunnit laga kraft. Också andra EU-länder har gjort det de senaste månaderna, säger Terho.
ANDRA LÄSER