Läsk och bensin blir dyrare – höjd alkoholskatt lades på is

Staten fortsätter förbruka mer pengar än den får in. Underskottet växer med en halv miljard i skissen till nästa års budget. Årets underskott på 1,7 miljarder växer till 2,3 vilket innebär att staten ska ta mer lån.

Finansminister Mika Lintilä (C) ser bristen på kompetent arbetskraft som den största utmaningen då staten tampas med att få de offentliga finanserna i skick.
Finansministeriets förslag till budget 2020 är klart och publiceras i sin helhet på fredag. Förslaget innehåller beslut som regeringspartierna i början av sommaren kom överens om i regeringsförhandlingarna.
Underskottet blir lite större i början av regeringsperioden men budgetramen för hela perioden bygger på att budgeten ska vara i balans 2023.
– Det vankas inga drastiska förändringar. Vi håller fast vid den nuvarande linjen för att skapa förutsägbarhet, säger finansminister Mika Lintilä (C), och påminner om att en förutsättning för att de utlovade satsningarna ska bli verklighet är att sysselsättningen höjs till 75 procent.
– Det finns inget sådant alternativ där sysselsättningsmålet inte nås och vi ändå genomför de planerade utgifterna.
Maktskiftet från den förra borgerliga regeringen till den sittande mitten-vänsterregeringen märks inte genom några häftiga ryck i budgetförslaget enligt Lintilä. Men en skillnad är ökade satsningar på sociala förmåner, på barnfamiljer och på studerande.
Den allra största utmaningen med tanke på att få de offentliga finanserna i skick är enligt Lintilä bristen på kompetent arbetskraft.
Sysselsättningstjänsterna och barnomsorgen får redan nästa år mer pengar att röra sig med. För lönesubventioner, arbetsförmedling och näringstjänster viks 25 miljoner. 33 miljoner går till att puffa innovationer via Business Finland.
Ett stort problem enligt finansministern är att Finland sackar efter jämförelseländerna Sverige och Tyskland beträffande investeringar. Här drar Lintilä en parallell till den legendariske Formel 1-föraren Keke Rosberg.
– Kekes bil hade en turboknapp och den ska vi återskapa. Men hos oss blir det (kanslichef) Martti Hetemäki, som inför höstens budgetmangling ska ta fram förslag på hur vi får upp investeringarna och höjer produktiviteten.
Hetemäki är ännu förtegen om sin nya roll som turboknapptryckare och vill inte yppa vilka eventuella ess han har i rockärmen att presentera för regeringspartierna.
300 miljoner euro viks för vägunderhåll och infrastruktur. På onsdagen nämndes ännu inget om hur de stora rälsprojekten ska komma igång och med vilka summor, men enligt Lintilä ska man återkomma till det i förhandlingarna med Trafikministeriet.

Mindre grupper i dagis

Regeringen vill att kommunerna ska kunna minska på gruppstorlekarna i dagvården redan nästa år, och att den subjektiva rätten till dagvård återställs. Studiepenningen får en indexhöjning i augusti 2020.
Universiteten föreslås få 10 miljoner till och yrkeshögskolorna 5 miljoner. Naturskyddet får 25 miljoner mer, och polisen ska gradvis få mer resurser för att kunna utöka antalet poliser med 7 500 årsverken de närmaste tre åren.
Också biståndet höjs, med 72 miljoner nästa år.

Högre skatt på läsk, tobak

Som utlovat kommer inkomstskatten för små- och medelinkomsttagare att sjunka, vilket minskar statens intäkter med 200 miljoner. Samtidigt höjs en rad konsumtionsskatter. Skatten på bensin och diesel börjar från och med augusti 2020 höjas med en summa som ska motsvara konsumentprisindex.
Högre skatt på tobak beräknas ge 50 miljoner mer i statskassan nästa år, skatt på bränslen 250 miljoner och skatt på läskedrycker 25 miljoner. Den som vill dricka läsk sötad med socker får punga ut med fem cent mer per liter. Väljer man kalorifattig läsk med sötningsmedel är skattehöjningen lägre, 1 cent per liter.
Regeringens planer på att höja alkoholskatten är tillfälligt skrinlagda. Anledningen är att Estland och Lettland har sänkt alkoholskatten vilket i sin tur har inneburit ett uppsving för spritrallyt över Finska viken.
– Jag har tagit kontakt med mina kolleger i Lettland och Estland och hoppas att vi kan finna en enhetlig syn på alkoholskatten så att det inte förekommer en osund skattekonkurrens.
Finansministeriets budgetförslag går på totalt 57 miljarder. Intäkterna beräknas bli 54,8 miljarder.
Efter att Finansministeriets hela budgetförslag publiceras på fredag följer förhandlingar med ministerierna om deras budgetposter. Hela regeringen samlas för budgetförhandling den 17-18 september.
ANDRA LÄSER