Marinen övar tillsammans med flera stora Natoländer – jaktplan dånar över södra Finland den här veckan

Totalt 23 stridsfartyg, service- och stödfartyg, transportbåtar och kust- och markförband deltar i marinens huvudkrigsövning för hösten, som inleds på tisdag.

Nylands Brigad har haft besök från det amerikanska marininfanteriet hela hösten. Nu deltar avdelningen tillsammans med andra internationella trupper i marinens huvudkrigsövning som inleds den 22 november.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
21.11.2022 05:00
Marinens huvudkrigsövning Freezing Winds 22 samlar trupper från försvarsmaktens alla försvarsgrenar och många internationella partner. Förutom de finländska fartygen och trupperna deltar Natos stående marinavdelning SNMG1 med fartyg från Nederländerna, Danmark och Norge och en minröjningsavdelning med fartyg från Tyskland och Nederländerna. Också Sverige och Frankrike deltar i övningen.
Målet med övningen är att träna gemensamma internationella operationer vid Finlands kust och på Östersjön i novemberväder, som kan vara krävande. 
”Vår årligen återkommande sjöförsvarsövning erbjuder ett unikt tillfälle att öva krävande stridsuppgifter på Östersjön under de förhållanden som råder där i november. Att våra internationella partner deltar är ett mycket välkommet tillskott för marinen. Våra gemensamma övningar ökar stabiliteten och säkerheten i hela Östersjöområdet”, säger marinens stabschef, flottiljamiral Jukka Anteroinen, i ett pressmeddelande.
Övningen inleds på tisdag, den 22 november, och pågår till den 2 december. Under den här tiden förekommer det aktiv flygverksamhet dygnet runt i södra Finland och i Norra Östersjöområdet.
I Åbo kan man få se fartyg som deltar i övningen, då det tyska minjaktfartyget Dillingen och det franska minröjningsfartyget Croix Du Sud förtöjer i Åbo hamn fram till den 23 november. Fartygen kan ändå inte besökas av allmänheten.
En avdelning från det amerikanska marininfanteriet som består av ungefär 150 personer har gästat Nylands brigad sedan slutet av september och deltar också i övningen. 

ANDRA LÄSER