Insändare: Kontraproduktivt avsluta specialklassundervisning

21.02.2023 17:18
Helsingfors stad planerar att avsluta specialklassundervisning och ändra det från att ha varit klassundervisning till splittrad lektionsundervisning. Staden motiverar sina åtgärder med att minska segregationen.
För att förhindra segregation i staden krävs det effektiva åtgärder som ökar på inklusion, inte populistiska beslut för att få problemet att se ut att försvinna. Specialklassverksamheten är ett effektivt verktyg för att förhindra och förebygga segregation då det försäkras att alla elever har en reell chans att ta del av urvalsprov.
Musikklassverksamheten och den intensifierade undervisningen i idrott och språk är ett värdefullt tillägg i Helsingfors skolor, som i bästa fall kan användas för att minska på segregationen. Intensifierade undervisningen bidrar till elevernas välbefinnande och till ökad upplevelse av meningsfullhet i undervisningen. Det är en absurd idé att försöka avskaffa något som fungerar. I specialklassundervisningen finns det många faktorer som kunde överföras och implementeras i övriga klasser.
Det är mycket kontraproduktivt att i en tid som denna, då det finns ett behov av att stärka utbildningen, barns och ungdomars välbefinnande och få ungdomar att röra på sig, börja skära ned på verksamheten. Vikten av utbildning, idrott och konst som en förebyggande faktor borde inte ha undgått stadens tjänstepersoner.
Vi vill se en mer inkluderande kommunikation gällande specialklassernas antagningar och stärka åtgärder som möjliggör tillgången till specialklassernas antagningar för alla elever. Intagningskriterierna bör ses över så att inklusiviteten garanteras och antalet skolor med specialundervisning ökar. Med följande åtgärder hoppas vi se en ökad mängd intensifierad undervisning i Helsingfors och en mer inklusiv verksamhet.
Jutta Seppinen, dirigent, magister i musik, Helsingfors
Satu Roberg, före detta musikklasselev, rektor, Grankulla musikinstitut
Bertha Simojoki, student, före detta musikklasselev, Helsingfors

ANDRA LÄSER