Stort elbråk mellan Finland och Sverige

Det svenska elnätet har inte tillräcklig kapacitet för att transportera all el som behövs från norra Sverige till de södra delarna av landet. Det gör att inte heller finländarna kan exportera sin el västerut. Nu hettar bråket till.

Finland ryter till om svenska begränsningar.
23.11.2021 08:57 UPPDATERAD 23.11.2021 09:22
Svenska Kraftnät har begränsat möjligheten att använda elnätet mellan norr och söder i Sverige. Det bryter mot reglerna, stamnätsbolag har inte rätt att begränsa gränsöverskridande handel för att lösa interna flaskhalsar, ryter Energimyndigheten i Finland.
Allt bottnar i Sveriges problem att föra över el från de områden där den produceras i norra Sverige till de områden där behovet av el skulle vara stort i söder.
Överföringskapaciteten räcker helt enkelt inte till trots att den så kallade Sydvästlänken togs i användning i juli i år. Länken förbättrar visserligen elöverföringen, men den förbinder mellersta Sverige med Skåne och når inte längst upp i norr.

ANDRA LÄSER