Insändare: Individen måste rädda klimatet

15.12.2022 16:17
Simon Holmström och Shirleen Chin efterlyser starkare internationella åtgärder för att bekämpa klimatkrisen (HBL 10.12) Skribenterna har rätt när de säger att dagens samarbete präglas av ett lapptäcke av svaga överenskommelser, som övervakas otillräckligt. Viktigare än avtal är dock hur en individ beter sig.
Vetenskapsvärlden har i flera års tid målat upp en tydlig bild av vart vi är på väg. Den trygga temperaturstegringen på 1,5 grader kan inte garanteras trots en minskning av utsläpp och ökad kolbindning. Under detta sekel värms klimatet mer än tre grader (FN:s Environment Programme 2020). Trots nationella mål och åtgärder fortsätter den globala temperaturen att stiga.
Stora områden nära ekvatorn blir obeboeliga. Översvämningar gör miljoner människor hemlösa. Matproduktionen både till sjöss och på land påverkas kraftigt av hetta, översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen. Artutrotningen hotar bland annat det globala jordbrukssystemet, vilket leder till svält. Särskilt fattiga länder kommer att lida.
Medierna fylls av information om klimatkrisen. Ingen kan påstå att man skulle vara omedveten om vad som håller på att hända. Naturligtvis finns det en liten grupp människor som upplever klimatproblemen som en konspirationsteori. Majoriteten är helt medveten om att orsaken till miljöproblemen är vår överkonsumtion, gränslösa tillväxt och marknadsekonomi. Trots detta vill man inte förändra sin levnadsvanor.
Att sluta flyga är ett av de mest effektiva och konkreta sätten att minska koldioxidbelastningen. Finländarens årliga kolavtryck är cirka 10 000 kg. För att nå den trygga 1,5 graders temperaturnivån borde kolavtrycket vara 2 500 kg. Över 70 procent av finländarnas flygresor är fritidsresor, flyg till Thailand producerar 1 000-2 700 kg koldioxid per person. År 2050 borde kolavtrycket vara 7 00 kg per person (Niemistö, J. ja Soimakallio, S. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2019) . Nu när covidepidemin har lugnat sig ökar flygresorna igen radikalt.
Globala avtal är nyttiga, men det mest effektiva sättet att rädda vår civilisation från kolkatastrof är att individen ändrar alla sina konsumtionsvanor, inte bara slutar flyga.
Pekka Poutanen, Kyrkslätt

ANDRA LÄSER