Olkiluoto 3 producerar el igen

Den tredje reaktorn i Olkiluoto producerar nu el igen. Provdriften ska enligt planerna pågå en månad och den 17 april är det meningen att reaktorn ska kunna tas i kommersiell användning.

Den tredje reaktorn i Olkiluoto är igång igen. Går allt som planerat den här gången börjar den regelbundna elproduktionen mot slutet av april.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
15.03.2023 08:39 UPPDATERAD 15.03.2023 09:39
Efter sju sorger och åtta bedrövelser började Industrins Krafts (TVO) tredje reaktor i Olkiluoto producera el igen tidigt på onsdag morgon. På eftermiddagen ska reaktorn enligt planerna producera med full effekt.
Den sista servicen på ventilstationerna är nu gjord. Fortfarande återstår en del tester innan reaktorn kan tas i kommersiell drift.
Det var meningen att Olkiluoto 3 skulle producera el redan under vintern. Problem med pumphjulen i turbinanläggningens inmatningspumpar som upptäcktes i oktober sköt ändå fram den planerade starten med flera månader.
När pumphjulen väl var åtgärdade har andra, mindre problem dessutom skjutit fram startdatum i flera repriser under våren. Bland annat har det funnits problem med de ventilstationer som nu alltså är åtgärdade.
Den relativt milda vintern och den goda tillgången till vindkraft har ändå medfört att börspriset på el i Finland inte stigit okontrollerat under vintern. När Olkiluoto 3 är i full, kommersiell drift producerar de tre reaktorerna i Olkiluoto en mängd el som täcker nästan en tredjedel av Finlands behov.
Ursprungligen var det meningen att reaktorn skulle ha stått klar redan 2009, men under resans gång har startdatum skjutits på gång på gång. Problem som upptäckts under provdriften har dessutom under våren gett upphov till mindre förseningar.
”Vi gör nu de sista proven innan den regelbundna elproduktionen inleds”, säger produktionschef Marjo Mustonen i Industrins Krafts pressmeddelande.
Den provdrift som nu inletts vid Olkikuoto innebär att kraftverket huvudsakligen producerar med full effekt de närmaste veckorna, uppger TVO. 
Det närmaste dygnet testas kraftverkets prestanda, på det följer en test på produktionsförmågan. Effekten vid kraftverket sänks i ett sista prov för justeringar.

ANDRA LÄSER