Narkolepsidrabbade segrade i tingsrätten

Sju narkolepsipatienter som tidigare nekats ersättningar för vaccinskada fick rätt i Helsingfors tingsrätt på torsdagen. Dessa sju personers sjukdom anses nu vara en följd av vaccinering med influensavaccinet Pandemrix. 

Under svininfluensapandemin 2009–2010 vaccinerades tre av fyra barn i åldern 4–9 med vaccinet Pandemrix, som utlöste narkolepsi hos en del personer.
Annika Rentolaannika.rentola@hbl.fi
22.12.2022 15:47 UPPDATERAD 23.12.2022 18:46
I höstas inledde sju personer med narkolepsi en process i Helsingfors tingsrätt. De sju hävdade att deras narkolepsisymtom beror på influensavaccinet Pandemrix, som de fick under svininfluensapandemin 2009–2010. Alla sju har tidigare ansökt om ersättning för vaccinskada, men nekats pengarna av Läkemedelsskadeförsäkringspoolen, som ansvarar för ersättningarna.
En av tvistefrågorna har varit försäkringspoolens krav på att ett särskilt symtom – påfallande trötthet dagtid under minst tre månader – ska ha antecknats i patientjournalerna inom två år efter vaccinationen.
Kärandes mål under processen har varit att genom bland annat vittnesmål bevisa att alla sju personer haft tydliga narkolepsisymtom inom två år efter att de vaccinerades. 
I rättegången, som inleddes i slutet av september, lyfte kärande till exempel fram hur en av de unga till och med haft orsak att dölja sina symtom eftersom han i tiden var rädd för att mista sitt mopedkörkort och för att inte kunna utbilda sig till polis.

”Fastställt samband viktigast”

Häradshövding Joni Siikavirta, som driver en juristbyrå specialiserad på patient- och läkemedelsskador, är glad för sina klienters del.
– Beslutet är en riktig julklapp till dem. Det viktigaste var att äntligen få fastslaget att det hos dem finns ett orsakssamband mellan vaccinering och diagnos.
Narkolepsipatienterna yrkade på skadeersättningar på upp till 78 000 euro per person. Siikavirta räknar med att domslutets summor plus räntor ger ersättningar nära det man begärt.
– Men det viktiga är att sambandet mellan vaccin och sjukdom blev fastställt eftersom det ger mina klienter ersättningar under resten av livet. Jag gjorde en försiktig överslagsräkning och tror att poolen sammanlagt kommer att få betala ut kring 10 miljoner euro till dem ifall de alla lever ett normallångt liv.

”Diskussionen inte avslutad”

Före torsdagens beslut hade 236 personer fått rätt till ersättning för skada på grund av vaccinering med Pandemrix och 131 personer nekats pengarna. Av dem som fått avslag har de flesta nekats ersättning för att de inte kunnat bevisa att symtomen brutit ut inom två år efter vaccineringen.
Poolen har fram till i dag betalat ut närmare 15 miljoner euro i ersättningar på grund av Pandemrix-skador, de flesta gäller personer med narkolepsi.
Siikavirta säger att vi knappast har sett slutet på diskussionen än.
– De här besluten kan ses som prejudikat och leda till att de som tidigare beviljats lägre ersättningar kan vilja förhandla om dem genom nya processer, men det är en senare fråga.
Läkemedelspoolen har tid till den 29 december att meddela missnöje med domen.

Svininfluensa och narkolepsi

Åren 2009–2010 drog en influensapandemi genom Finland.
Den så kallade svininfluensan, som orsakas av A-influensaviruset H1N1, drabbade särskilt barn och unga, men också unga vuxna och medelålders personer fick svåra symtom.
En av tio finländare smittades under pandemin, 1600 personer behövde sjukhusvård och 44 personer dog på grund av smittan.
För att skydda mot influensan erbjöd myndigheterna vaccinet Pandemrix, som senare visade sig orsaka sjukdomen narkolepsi hos en del barn och unga.
Läs också Narkolepsipatienter nekades pengar för vaccinskada – nu kämpar de för sin sak i rätten

ANDRA LÄSER