Barn får inte tvingas sjunga psalmer – biträdande JO tar ställning till klagomål

Biträdande Justitieombudsmannen anser att det finns skäl att förbättra religionsfriheten i skolorna. Det är första gången ombudsmannen tar ställning till hur religionsfriheten bör förverkligas i musiksammanhang.

Religions- och samvetsfriheten bör garanteras i skolorna, säger biträdande justitieombudsmannen.
27.08.2020 12:39 UPPDATERAD 28.08.2020 18:56
Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen påtalar brister i religionsfriheten i finländska skolor. Pölönen tar ställning till tre klagomål som har framförts av föreningen Uskonnottomat Suomessa (ung. De konfessionslösa i Finland).
I två klagomål handlade det om hur religionsfriheten förverkligas under musiklektioner och musikuppträdanden. Det första klagomålet var riktat mot Tapiolan koulu i Esbo. Föreningen ansåg att den andliga musiken i undervisningen och uppträdanden i kyrkan kränker religionsfriheten. Samma klagomål gällde också att information om konfirmandundervisning har getts under rasterna i skolan.
I det andra klagomålet, som riktades mot två skolor i Kuopio, handlade det också om ett samarbetsavtal med församlingen. I det tredje klagomålet mot Vanhankylän koulu i Tusby, var det fråga om en evenemangsdag som församlingen ordnade i lågstadiet.

Problematiskt samarbete mellan skola och församling

Pölönen gav i fallet som gällde musiklektioner en så kallad vägledande uppfattning. Skolornas eller städernas förfarande ansågs i sig inte vara lagstridigt, men Pölönen betonade att eleverna inte får tvingas till att sjunga psalmer. En problematisk punkt i samarbetsavtalet mellan skolor och församlingar var att barnens egen åsikt inte alls beaktades.
När det gäller arrangemangen av evenemangsdagen uppstod felet redan i och med att det var oklart om det var fråga om undervisning i evangelisk-luthersk religion eller fråga om en religiös tillställning. Pölönen uppmanade också att informationspraxis samt samarbetet mellan hemmet och skolan ska vidareutvecklas i syfte att främja förverkligandet av religions- och samvetsfrihet i skolan, vilket utgör en grundläggande fri- och rättighet och mänsklig rättighet.
Det är första gången som justitieombudsmannen bedömer genomförandet av religionsfrihet inom musikundervisningen och vid musikframträdanden.

Rättelse fredag den 28 augusti 17:30 och 18:24: I artikeln om religionsfrihet i skolorna var den ateistiska föreningens namn felaktigt. Föreningen heter Uskonnottomat Suomessa. Det är inte heller en uttalat ateistisk förening som det felaktigt stod i artikeln.

ANDRA LÄSER