Analys: Här är bristerna som avgör hur historiskt FN:s miljöavtal blir

Det avtal FN:s miljömöte i Montreal nådde är tidernas mest ambitiösa. Det stakar ut mål för att hejda utarmningen av naturens biologiska mångfald och vända trenden. Samtidigt är det långt ifrån perfekt, och genomslaget hänger på hur det implementeras.

Natur- och miljöskydd kan inte vara en bisak när människan ska stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i naturen. Kunming–Montreal-avtalet är det mest ambitiösa i sitt slag.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
20.12.2022 19:58
Alla strålkastare var riktade på den franska huvudstaden när klimatet fick sitt globala ramverk, Parisavtalet, 2015. När miljö och natur nådde sin motsvarighet i Montreal i måndags var uppmärksamheten blygsammare.
Ändå är de två avtalen ungefär lika betydelsefulla. Båda håller hög ambitionsnivå och har klara siffermål. De hindrar förstås inte vare sig klimatförändringar eller miljöförluster från att fortsätta, men de skapar en grund för att människor världen över ska jobba likriktat för att hejda en utveckling som försämrar människans livsförutsättningar på sikt.
När den kinesiske mötesordföranden svingade klubban på småtimmarna i Montreal twittrade EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius: ”I kväll skriver vi historia”. Han hade rätt. Kunming–Montreal-avtalet, som dokumentet heter efter att mötets andra del hade flyttat undan coronarestriktionernas Kina, är det tyngsta avtal globalt naturskydd någonsin skådat.

ANDRA LÄSER