Vi klarar oss inte utan kontanter

Också i vårt land är det nödvändigt att i lag förtydliga bankernas skyldigheter mot kunderna när det gäller hanteringen av kontanter.

02.03.2020 20:40

Användningen av kontanter har minskat snabbt i vårt land. Mobila betalningar och kortbetalningar används av allt flera och är smidiga system för många. Det finns ändå en stor grupp människor som av olika orsaker fortfarande, och rätt länge ännu, kommer att vara beroende av kontanter när varor och tjänster skall betalas.
Det gäller i synnerhet den stora gruppen äldre som inte är nätanslutna eller behärskar de nya betalteknikerna. Dessutom finns en grupp yngre som inte har råd att skaffa sig mobila apparater eller anslutningar och som av olika orsaker hotar att marginaliseras i samhället. Många småföretagare som fortfarande tar emot kontakter har problem när bankerna har minskat på antalet betjäningsställen som tar emot kontanter. Tillåts utvecklingen att fortgå försvåras det dagliga livet för hundratusentals medborgare och tusentals småföretagare. Ytterligare bör vi uppmärksamma kontanternas betydelse i olika typer av krissituationer, vid till exempel längre avbrott i eldistributionen eller havererade datasystem.
Bankerna skall naturligtvis vara vinstdrivande företag, men de har också ett mycket stort samhällsansvar. När det gäller betjäningen av samhället och sina kunder med kontanter kan bankerna synbarligen inte själva nu fylla det ansvaret utan mer preciserad lagstiftning.
Från årets början har Sverige gett bankerna en lagstadgad skyldighet att ”i betryggande utsträckning” erbjuda tjänster som gör det möjligt att både sätta in och ta ut kontanter. Myndigheter kan sedan avgöra vad som är skäligt. Fylls sedan inte de rimliga kraven skall bankerna betala böter. Sveriges lagstiftning är allmänt formulerad, men definitivt ett steg åt rätt håll. Också andra länder för diskussion om bankernas skyldigheter mot kunderna när det gäller hanteringen av kontanter. Enligt Financial Times (22.2) föreslår bland annat en brittisk statlig utredning att det behövs lagstiftning för att trygga kundernas intressen.
Också i vårt land är det nödvändigt att i lag förtydliga bankernas skyldigheter mot kunderna när det gäller hanteringen av kontanter. Personligen är jag beredd att föra saken framåt i riksdagen.

Anders Norrback

riksdagsledamot (SFP)

ANDRA LÄSER