Sånger ger många fina insteg i språken

Jag vill tacka Minna Holmberg för den intressanta artikeln om språk (HBL Bakgrund 24.9). Artikeln väckte många minnen från min skol- och arbetstid för att inte tala om min pensioneringstid.
Språkundervisningen i mina skolor på 1950- och 1960-talen var inte som i dag. Jag minns speciellt engelskan där vi under fyra månader endast lärde oss läsa och skriva fonetisk text. Mitt intresse för språket försvann redan under första veckan. Undervisningen i tyska gav oss enorma ramsor med ord som var undantag från reglerna. Jag kan dem fortfarande, men har aldrig använt mig av den kunskapen i vardagslivet. Jag hade villkor i både engelska och finska, men jag fick arbete på utlandsavdelningen på en reklambyrå. Utlandsavdelningen! Jag måste ju lära mig språk ordentligt för att klara mitt arbete!
Arbis blev min räddning. Finska, engelska, tyska, franska, italienska och ryska var de språk jag koncentrerade mig på då. Och, där hade jag glädjen att läsa intressanta texter och diskutera dem. De här språken hade jag först nytta av under mina tågluffarresor i Europa och Sovjetunionen.
Men sedan blev jag föreståndare (senare rektor) vid dåvarande Svenska blindskolan. En ny tid började. Blindskolorna och universitetens specialavdelningar har en organisation som stöder samarbetet mellan olika länder. Inledningsvis visade det sig att mina kunskaper i finska var de viktigaste. Det nordiska samarbetet var intensivt och en person som kunde finska och klarade de övriga nordiska språken var en tillgång.
Då jag gått i pension 2000, öppnade sig världen verkligen för mig och nya språk flödade över mig. Två år i Kosovo med albanska och serbiska som språk. Tur nog hade jag bra tolkar då jag föreläste på engelska, och tack vare dem snappade jag upp mycket inom mitt specialområde. Samma tur hade jag i Rumänien. Tack vare att rumänskan är ett latinskt språk förstod jag en hel del fast jag själv till en början inte kunde prata språket.
Och som avslutning ungerska och arabiska. Jag hade haft turen att träffa en ungersk professor som arbetade vid universitetet i Dortmund. Då jag blev erbjuden föreläsningsserier vid ett universitet i Tanzania, behövde jag en professor med mig. Hon var mitt bästa val eftersom hon bland annat var specialist på matematik för synskadade medan jag var expert på punktskrift. I Tanzania är engelska undervisningsspråket i högstadierna och på universiteten, så, inga problem. Dortmund hade samarbete med ett universitet i Amman i Jordanien. Hjälp! Arabisk punktskrift! En kurs i arabiska på Arbis räddade mig.
Och jag vill avsluta med ungerskan. Min väninna talar naturligtvis bland annat tyska och engelska, men jag har blivit fascinerad av språket. Liksom i finskan har man inga prepositioner etcetera, en mängd ändelser, intressanta variationer i uttalet är det som gäller. Jag är tacksam över att jag är finlandssvensk. Det är mycket enklare för oss än för mången annan språkgrupp att klara uttalet och grammatiken.
Jag började mitt arbetsliv som utbildad folkskollärarinna. Men livet ville annat. Tack vare språken i mitt bagage hände allt det övriga. Ta chansen att pröva dina vingar!
Här är några idéer som har varit ypperliga för mig. Sånger! Oberoende om man kan sjunga eller inte så ger sångerna många fina insteg i språken. Man hinner koncentrera sig på uttalet eftersom man inte behöver få orden ur munnen lika snabbt som när man talar. Många intressanta speciella uttal som franskans r (jag fick mina r tack vare Edith Piaf) och ryskans mjuka uttal i vissa ord blir mycket lättare att klara av. Och i Tanzania blev mina elever helt utom sig av glädje när jag sjöng Malaika på swahili fast jag bara kan ett antal hövlighetsfraser på det språket.
Tala med din spegelbild om du är blyg. Om spegeln skrattar åt dig, vet du vem som skrattar. Kolla de ord du glömt efteråt och njut av hur du har gått framåt i språket.
Skriv lappar med ord, meningar och grammatikaliskt viktiga frågor. Placera dem på platser där du vet att du sitter eller står längre stunder. Vid tv-stolen, på badrumsspegeln, över köksbänken … och ha ett litet anteckningsblock med det du speciellt vill komma ihåg och kunna just nu.
Var inte för blygsam. Använd dina kunskaper på dina resor. Du kan få trevliga bekanta och upplevelser redan genom några inledande hövliga fraser.

Solveig Sjöstedt,

rektor emerita, undervisningsråd, Helsingfors

ANDRA LÄSER