En lyckad integration är frukten av ett inkluderande samhälle

En lyckad integration är alltså hur väl man har klarat sig i samhället. Att man har kunnat lära sig språket, skaffa sig en utbildning och ett jobb. Och att kunna stå på egna ben.

Invandrare och flyktingar har bott i Finland i ungefär tre decennier, men än i dag försöker vi hitta lösningar på integrationsproblemet. Det talas dagligen om integration och hur vi får personer med invandrarbakgrund att känna sig hemma i sitt nya hemland. Man överväger olika alternativ och modeller som kunde användas som integrationsmetod. Men tyvärr har historien visat att man i det stora hela har misslyckats.
Vem bär på ansvaret och vad är det då som bromsar integrationen? Problematiken är mångfasetterad. Samhället hålls vanligen ansvarigt för största delen av problemet, vilket i och för sig kan vara sant. Men anpassning och delaktighet är också ytterst viktiga. Visst konfronteras man som nyanländ med en ny kultur och nya spelregler. För vissa kan detta vara väldigt svårt, till och med en chock. Anpassningen kan ta tid och det krävs hårt arbete både av individen själv och av samhället. Dessutom är delaktighet i samhället en nyckelfaktor med stor betydelse vid integrationsprocessen. Ett inkluderande samhälle där var och en visar tolerans mot varandra är alltså lösningen på problemet.
Genom att vara med varandra och lära oss av varandra kan vi påskynda integrationsprocessen. Det finns otaliga organisationer och föreningar som sysslar med integrationsfrågor och dessa har ett stort ansvar. Speciellt invandrarorganisationerna borde engagera sig mera i integrationsfrågan och samarbeta mera i syfte att konkret hjälpa sina medlemmar. Oftast fokuserar invandrarorganisationerna på kulturarbete.
Det skulle vara ytterst lönsamt och nyttigt om dessa skulle satsa mera på att hjälpa personer med invandrarbakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Invandrarorganisationerna behöver stöd för att kunna bedriva sin egen verksamhet. Därför är det på sin plats att dessa får det stöd de behöver så att de förmår erbjuda sitt stöd åt dem som är i behov av det. Förutom organisationer är även stödfamiljer till stor hjälp. Finländska familjer kunde alltså umgås med invandrare och hjälpa dem att lära sig språket och att skaffa sig ett arbete.
Kanadas premiärminister Justin Trudeau betonade i sitt tal om mångfald och integration att det bästa sättet att kunna integreras i ett nytt samhälle är att låta barnen gå i offentliga skolor. Det är där de lär känna varandra och göra sig av med fördomar. Man kan väl tolka Trudeaus tankar precis som jag beskriver ovan; alltså att integration i grund och botten handlar om ett inkluderande samhälle och samexistens.
En lyckad integration är alltså hur väl man har klarat sig i samhället. Att man har kunnat lära sig språket, skaffa sig en utbildning och ett jobb. Och att kunna stå på egna ben. Det handlar också om att kunna och få vara en aktiv medlem som kan bidra till samhället. Därför är det väldigt viktigt att var och en får möjlighet till en ny start och möjlighet till att få försöka.

Veronica Kalhori

Filosofie doktor, Esbo

ANDRA LÄSER