Vanda vill lämna Fennovoima

Vanda har redan satsat knappa 40 miljoner euro som delägare i Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki. Nu vill staden sätta stopp. Nycklarna ligger hos Näringsministeriet, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

Fennovoima fortsätter att bygga i Pyhäjoki trots att allt fler av bolagets delägare vill dra sig ur hela projektet.
28.03.2022 16:50 UPPDATERAD 30.03.2022 16:14
Vanda stadsstyrelse beslöt på måndagen att be statsrådet om ett snabbt beslut angående det tillstånd Fennovoima behöver för att börja bygga det planerade kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. Styrelsen bad också Vanda Energi att försöka lösgöra sig från kärnkraftsprojektet.
Enligt stadsdirektör Ritva Viljanen är statsrådets nej till projektet det enda som nu kan hjälpa de inhemska ägarna att lösgöra sig från Fennovoima.
– Jag ser ingen annan lösning säger Viljanen.
Näringsminister Mika Lintilä (C) har redan sagt att han inte ser hur Fennovoima kunde få tillstånd att börja bygga i det läge som råder nu. Statliga ryska Rosatom är Fennovoimas största enskilda ägare med en andel på 35,8 procent av bolaget. Rosatoms dotterbolag ska enligt planerna dessutom bygga kärnkraftverket nyckelfärdigt.
Fennovoima har inte ansökt om tillstånd för att börja bygga ännu, men har levererat merparten av de dokument som krävs för en ansökan till Strålsäkerhetscentralen Stuk. Men även om Stuk ger projektet grönt ljus finns flera frågetecken bland annat kring de geopolitiska konsekvenserna.
Stadsstyrelsen ber Vanda Energi att vidta alla de åtgärder som är praktiskt möjliga för att minimera både de ekonomiska och de juridiska riskerna om det går så att kärnkraftverket inte går att bygga. Projektet verkar enligt styrelsen osäkert på grund av den geopolitiska situationen. Statsrådets ställningstagande samt ställningstaganden kring säkerhetsläget innebär att projektet knappast får byggnadstillstånd, heter det i uttalandet från Vanda stadsstyrelse.
Vanda Energi har redan investerat närmare 40 miljoner euro i projektet, men helhetsansvaret kan uppgå till 90 miljoner. Vanda kan inte ensidigt säga upp projektansvaret utan att sälja sin andel i Fennovoimas inhemska ägarbolag Voimaosakeyhtiö SF. Någon marknad för aktierna finns inte.
– Riskerna med Fennovimas projekt är stora. Får vi ett snabbt beslut från statsrådet så kan vi sluta slösa med offentliga medel och få stopp på det, säger Viljanen.
Stadsstyrelsen i Vanda konstaterar att projektet kan läggas ner om Fennovoimas aktieägare enhälligt beslutar sig för det eller om internationella sanktioner sätter stopp för det.
Vanda är inte den enda som vill gå ur Fennovoima, både Åbo och flera andra av de 24 inhemska ägarna funderar på sina möjligheter att dra sig ur kärnkraftverksbygget.

ANDRA LÄSER