Många unga ringer kristelefon – coronapandemin har sänkt tröskeln för att tala om psykisk ohälsa

Under coronapandemin har vi börjat lägga större fokus på psykisk hälsa. Allt fler söker hjälp. Under sommaren ökar kristelefonerna beredskapen och svarar också på arabiska.

Många unga vill diskutera sin psykiska ohälsa per telefon.
Föreningen Psykisk hälsa i Finland, Mieli, har i sommar högre beredskap att ta emot krissamtal. De flesta samtalen handlar fortsättningsvis om psykiskt illamående, ångest och risk för självskadebeteende. Speciellt unga under 30 år har i år ringt kristelefonen mer än förut.
Kristelefonen tar emot ett större antal samtal under sommaren då de kommunala tjänsterna inte har normal bemanning. I sommar har kristelefonen tack vare donerade medel möjlighet att ta emot fler samtal också under helger då många behöver samtalshjälp.
En effekt av coronapandemin har varit att allt fler söker hjälp. Psykisk hälsa har diskuterats mer öppet och det är många som känner sig ensamma och inte mår bra.
Behovet för stödverksamhet för unga i sommar syns också i Röda Korsets verksamhet. De Ungas skyddshus i huvudstadsregionen håller öppet på sommaren. Skyddshuset erbjuder samtalshjälp på distans och på plats, och vid behov även övernattning.
Föreningen Psykisk hälsa i Finlands kristelefon bjuder samtalshjälp på finska, svenska, engelska, och för första gången under sommartid också på arabiska.

Här får du samtalshjälp i sommar:

Föreningen Psykisk hälsa i Finlands kristelefon svarar på samtal:
På svenska måndagar och onsdagar kl. 16-20 och tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13 på numret 09-2525 0112.
På finska dygnet runt på numret 09-2525 0111.
På arabiska och engelska måndagar och tisdagar kl. 11-15, onsdagar kl. 13-16 och kl. 17-21 och torsdagar kl. 10-15 på numret 09-2525 0113.
Röda Korsets samtalshjälp och inkvartering för unga och närstående i huvudstadsregionen erbjuder hjälp dygnet runt på vardagar och på veckoslut kl 10-17:
Vandas skyddshus 24.6–4.7 på numret 09 871 4043
Helsingfors skyddshus 5.7–18.7 på numret 09 622 4322
Esbos skyddshus 19.7–1.8 på numret 09 8195 5360
ANDRA LÄSER