Kinesisk jättesatsning planerades i tysthet

– Det här är en ny epok i finsk industrihistoria, säger Pekka Koponen, vd på Kaidi Finland.

Stora förväntningar. Sunshine Kaidi New Energy Groups vd Chen Yilong och kanslichef Jari Gustafsson från Arbets- och näringsministeriet diskuterar investeringen i Ajos.
10.02.2016 21:39 UPPDATERAD 11.02.2016 16:15
Den planerade biobränslefabriken i Kemi kan i byggskedet ge tusentals jobb. När anläggningen är klar sysselsätter den 150 personer.
I all tysthet har det kinesiska biobränsleföretaget Kaidi de två senaste åren planerat ett stort biobränsleraffinaderi i Ajos i Kemi. Trots att ett femtiotal personer varit engagerade i förberedelserna kom presentationen av projektet som en total överraskning för den breda allmänheten på onsdagen.
Biobränsleraffinaderiet är en investering i miljardklassen. Det slutgiltiga investeringsbeslutet fattas i slutet av året, och om allt går enligt planerna äger byggstarten rum nästa år. I slutet av 2019 ska anläggningen förhoppningsvis vara i drift.
Innovationsföretaget Spinverse-group, som är Kaidis finska samarbetspartner, beräknar att projektets sysselsättande effekt under byggskedet är 4 000 årsverken. När anläggningen är klar sysselsätter den cirka 150 personer, samt ytterligare hundratals underleverantörer. Anläggningen väntas årligen betala 200 miljoner euro i skatt.
Raffinaderiets årliga produktion beräknas vara 200 000 ton andra generationens biobränsle, till 75 procent biodiesel och till 25 procent biobensin. Råvara är flis, sågspån, bark och annat överloppsmaterial från skogsindustrin.

"Råvara finns"

Spinverse-groups grundare Pekka Koponen, som också är vd för det kinesiska energibolagets finländska dotterbolag Kaidi Finland, berättar att man undersökt tillgången till råvara inom en 200 kilometers radie och konstaterat att den är god.
– 'Globalt ökar efterfrågan på biobränsle samtidigt som användningen av livsmedelsråvara i energiproduktion måste minskas. Det gör att tillgången på råvara globalt sett är begränsad. Här är Finland i en särställning i Europa. Här finns gott om råvara, stor expertkunskap och en stabil infrastruktur, säger Koponen.
Han betecknar investeringen som ett nytt skede i finsk industrihistoria.
– Det här är en av de största kinesiska investeringarna i Norden och helt klart den största i Finland.
Enligt Koponen kommer Finland att vara en betydande marknad för bränslet, men på sikt är målet export.
Den slutgiltiga finansieringen av projektet är fortfarande öppen, men staten kommer att vara med på ett hörn, så också EU.

Enligt regeringens strategi

Jari Gustavsson, kanslichef på Arbets- och näringsministeriet, välkomnar satsningen och säger att nya investeringar i industrin är nödvändiga för att få landets ekonomi på fötter.
– Kina har de senaste åren investerat flitigt i Europa, men främst i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Finland har hittills fått bara smulor.
I Finland har investeringsaktiviteten i många år varit låg, men enligt Gustavsson kan man nu skönja en vändning, framför allt inom skogsindustrin.
Han säger att Kaidis satsning passar bra in i regeringens strategi att göra Finland till ett föregångsland inom cleantech och bioekonomi. Ett av statens mål är också att ur skogen ta fram nya produkter med ett högt förädlingsvärde.
– Satsningen på bioraffinaderiet kan vara en dörröppnare för fler utländska investeringar i Finland, hoppas Gustavsson.
Chen Yilong, styrelseordförande för Sunshine Kaidi New Energy Group, säger att Finland är det intressantaste landet på norra halvklotet när det gäller investeringar i biobränslen.
– Finland har en framstegsvänlig och ambitiös bioekonomipolitik, stora biomassaresurser och många intressanta samarbetspartner, säger Chen Yilong i ett pressmeddelande.

Konkurrens om råvara

Också andra stora investeringar i skogsindustrin är just nu aktuella i Finland. I Äänekoski bygger Metsä Group en ny massafabrik som samtidigt producerar el, tallolja och terpentin. Och i Kuopio planerar Finnpulp en cellulosafabrik. Tillsammans kommer de här anläggningarna att kraftigt öka efterfrågan på råvara.
– Det återstår att se om råvaran räcker. Fabrikerna använder delvis olika råvaror, men till vissa delar kan det uppstå konkurrens om råvaran, säger Matleena Kniivilä, forskare på PTT.
För Kemi med en arbetslöshet kring 20 procent är Kaidis satsning en viktig vitamininjektion. På samma tomt planerade det statligt dominerade energibolaget Vapo tidigare en biobränslefabrik, men gav upp planerna 2014. Det var ovissheten kring EU:s framtida politik kring förnybara bränslen som gjorde lönsamhetskalkylerna svåra. Därför är Kemis stadsdirektör Tero Nissinen glad över att det trots allt ser ut att bli en biobränslefabrik, om än i kinesisk regi.
– Kaidis satsning är ett tecken på att Kemi har utmärkta förutsättningar för investeringar och livskraftig företagsverksamhet, säger Nissinen i ett pressmeddelande.

Grundat 1992

Det kinesiska bioenergiföretaget Kaidi som ingår i koncernen Sunshine Kaidi New Energy Group, är grundat 1992.
Företaget med över 8 000 anställda är ett av Kinas största inom biobränsle och har sedan tidigare anläggningar på flera orter i Kina samt i Vietnam.
I Kemi ska Kaidi producera biobränsle med så kallad plasmaförgasningsteknik, som inte tidigare använts i så här stor skala.

ANDRA LÄSER