Tidtabellen skiljer partierna åt i biståndspolitiken

Sju av nio riksdagspartier är beredda att höja utvecklingsbiståndet till 0,7 procent av bnp. HBL:s valkompass visar ändå att de har klart olika uppfattning om hur brådskande frågan är.

En av utsagorna i HBL:s valkompass lyder: "Utvecklingsbiståndet ska höjas till 0,7 procent av bnp senast år 2023." De gröna, Vänsterförbundet, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna instämmer helt.
ANDRA LÄSER