Intervju: "Vi är däggdjur med en specifik förmåga till civilisation"

Malin Kivelä skrev romanen Hjärtat om en mamma som fokuserar på att hålla sin baby vid liv. Med Pia Ingström diskuterar hon kroppens kompetens, sårbarhet och mysterier: de små intressanta åkommorna och de allvarliga sjukdomarnas absoluta imperativ. Och hur man gör litteratur.

Under många år hade Malin Kivelä tid och möjlighet att skriva om hjärtfelet hos den nyfödda. Hon kunde ändå inte, för att hon ville utmåla det hela tryggt och med ett lyckligt slut från början.
Ett av Malin Kiveläs fyra barn föddes med ett hjärtfel som behövde opereras. Det har hon gemensamt med huvudpersonen i sin nya roman Hjärtat, en poet som vakar över sin lilla baby i väntan på operationen. Men:

ANDRA LÄSER