Fredssamtal kräver kunskap

Det gladde mig att läsa insändaren av Oleg Bodrov, Sven Hirdman, Ulla Klötzer med flera (HBL 10.5). De påminner om alla de vädjanden som välansedda internationella och många nationella organisationer har riktat till president Sauli Niinistö. De påtalar vilken kortsiktig ansvarslöshet det skulle innebära att i dagens inflammerade och tragiska läge gå in för ett finländskt Natomedlemskap, när det som behövs är en ny OSSE-toppkonferens för att utveckla freds- och säkerhetsstrukturer inom hela Europa. Och sedan ägna alla krafter åt globalt rättvisearbete och att förhindra klimatrelaterade katastrofer. Vi behöver akut starka fredsorgan, inte militär upprustning.

Det som gladde mig extra mycket var referenserna till många kunniga och kritiska opinionsbildare. Jag vill tillfoga några namn som jag rekommenderar läsare att bekanta sig med.

Den schweiziske militären Jaques Baud har efter 2014 haft Natouppdrag i östra Ukraina och beskriver ingående förloppet sedan dess. För den som hindras av franska rekommenderar jag hans engelskspråkiga artikel på scheerpost 9.4, där han ifrågasätter våra mediers enkla narrativ om kriget i Ukraina. Han blev också intervjuad på engelska av journalisten Aaron Maté den 12 april på Push Back.

Den före detta amerikanska ambassadören i Sovjetunionen Jack Mattlock hör till dem som sedan 2014 ingående kommenterat läget i Ukraina. Så nittioplussare han är, har han också under vårvintern intervjuats och med sedvanlig klarsyn kommenterat händelserna.

En amerikansk överste och tidigare Pentagonrådgivare på presidentnivå, Doug McGregor, är också värd att lyssna på.

Så här kunde jag fortsätta listan på kloka gubbar med lång erfarenhet, men jag nöjer mig med att säga att den fransk-amerikansk-ryska journalisten Vladimir Pozner länge har bedrivit folkbildning för både ryssar och amerikaner. Hans föredrag på Yale för cirka fem år sedan är fortfarande värt att lyssnas på. Rubriken var den gången kort och gott hur västvärlden skapade Putin. Och han menade då den endimensionella figur som många medier varit så förtjusta i.

I dag är vi där vi är. Kriget i Ukraina har väckt mångas avsky och en djup medkänsla med de oskyldiga som offras i storpolitikens krig. Må Finland inte kasta sig in i det spelet. Vi behöver mer än någonsin neutrala länders aktiva roll för att åstadkomma fred och internationellt samarbete.

Mariella Lindén,

Åbo

ANDRA LÄSER