Insändare: Parker hotas av parkeringsgrotta

25.09.2022 15:16
Arkitekten och professorn i byggplanering Pirjo Sanaksenaho vid Aalto-universitetet önskar skydda Alppitalo för att det är typiskt för sin tid och enligt henne kan byggas om. Arkitektstuderande vid Aalto-universitetet har deltagit i kurser som studerar sådan bostadsplanering.
Alppitalo har några tiotal privata ägare vilka önskar riva det bastanta huset och på tomten bygga nya bostäder i stället.
Parkeringsgrottan på Savolaxgatan skulle lägga den stiliga triangelparken, mellan Viborgsgatan och Savolaxgatan, och dess höga furor och lövträd under yxan på sin väg under Savolaxparkens urberg. Triangelparken är en naturlig fortsättning till Alpparken på andra sidan Viborgsgatan. Den har framför allt en genomfartsfunktion för fotgängare och lättrafik. Parkeringsgrottans ingång och utgång invid bergskanterna skulle få byggkonstruktioner med betongtak på vilka inget träd slår rot. Under de nämnda urbergen går vattenrör. Eventuella sköra partier i bergen kan riskera att hackas sönder om en parkeringsgrotta i tre våningar för bilar och robotar ska sprängas in.
Alppitalo tål av många skäl diskuteras mellan entreprenören Newil & Bau Ab och stadsborna. Namnet syftar på ”den nya viljan att bygga”.
Bostadshusen gränsar till urbergen som bildar parkerna och de har Finlands bevisligen minsta lägenheter. Invånarna i Alphyddan är oroade över att deras nödvändiga vardagsrum, bergen, ska förstöras. Bergen nyttjas av skolelever och äldre ungdomar och familjer i ökande grad sedan området norr om Aleksis Kivigatan jämnades med marken för att fyllas av bostadslängor med obetydliga gräsplättar som rekreationsområden.
Gerd Söderholm, Helsingfors

ANDRA LÄSER