Coronavaccineringen uppskattas pågå fram till årets slut – före sommaren ska kring 3 miljoner finländare ha fått sina sprutor

Varje vecka i januari anländer 50 000 nya doser coronavaccin till Finland. Tills vidare reserveras på de flesta håll i landet alltid genast två doser för en person, men då tillgången till vaccin ökar kan denna regel glömmas.

Institutet för hälsa och välfärds ledande expert Mia Kontio och Social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Tuija Kumpulainen informerade om coronavaccinen på tisdagen. I bakgrunden Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster.
05.01.2021 17:05 UPPDATERAD 05.01.2021 18:44
Trots kritik mot Finlands vaccineringstakt anser de ansvariga myndigheterna att coronavaccineringen för tillfället löper förhållandevis bra.
Finland har hittills fått omkring 50 000 doser vaccin, vilket räcker till för att vaccinera 25 000 personer.
Under januari månad beräknas varje vecka 50 000 nya doser anlända och fram till sommaren uppskattas 5-7 miljoner vaccindoser ha nått Finland. Eftersom två doser alltid reserveras för en person innebär det att kring 3 miljoner finländare beräknas vara vaccinerade i slutet av våren.
I nuläget vaccineras endast personer över 16 år. I Finland finns därmed sammanlagt kring 4,5 miljoner personer som faller inom målgruppen.
– För tillfället gör majoriteten av regionerna så att den andra dosen alltid för säkerhets skull reserveras, men vi har meddelat att det inte är ett måste att göra så. Man måste ändå minnas att vi för tillfället med säkerhet endast vet att vi kommer få de 50 000 utlovade doserna per vecka under januari, sade Institutet för hälsa och välfärds ledande expert Mia Kontio under en presskonferens på tisdagseftermiddagen.
– Så fort vi kan garantera att vi kommer få mer vaccin så kan man glömma detta reservationssystem. Det är upp till kommunerna och sjukvårdsdistrikten att planera och besluta hur det är klokast att framskrida.

"Vaccineringen bra i gång"

En tågordning för vaccineringen är klar sedan tidigare. I första hand är det sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter, vårdhemspersonal och boende på vårdhem som vaccineras.
Sammanlagt finns 150 000 vårdare i Finland som faller inom denna grupp. Exakt hur många boende som finns inom gruppen är oklart.
Följande grupp är finländare över 70 år. Deras sammanlagda antal beräknas vara kring 800 000 personer.
Efter dem står personer inom riskgrupper på tur. Exakt vilka sjukdomar som räknas som speciellt riskabla och hur många som faller inom denna grupp kommer att klarna i ett senare skede.
Så fort alla de ovan nämnda grupperna är vaccinerade börjar den allmänna vaccineringen av befolkningen.
Enligt institutets uppgifter har i nuläget 5 445 personer i Finland fått sin första dos av vaccinet, men Kontio påpekar att det är en kraftig undervärdering eftersom uppgifterna uppdateras med fördröjning. Uppskattningsvis rör sig den sanna siffran kring 7 000 personer.
– Vaccinationstakten har ifrågasatts en hel del, men vi kan konstatera att vaccineringen har kommit bra i gång. Det är mycket nytt att öva in då ett nytt vaccin ska börja ges, säger Kontio.
Hon påpekar att vaccineringen inleddes i både Finland och övriga delar av Europa redan före årsskiftet.
– Ännu i april i fjol uppskattade till och med den europeiska läkemedelsmyndigheten att vaccineringen kunde påbörjas tidigast i april 2021, sade Kontio.

Tidtabellen för olika vaccin

I nuläget har endast Pfizers och Biontechs vaccin fått försäljningstillstånd inom EU. Följande på tur är Modernas vaccin som eventuellt kan få försäljningstillstånd på onsdag, den 6 januari.
Enligt Social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Tuija Kumpulainen handlar det ändå inte om några större mängder vaccin för Modernas del, eftersom största delen av det vaccinet ska levereras vidare till länder utanför Europa.
Nästa vaccin på tur är Astra Zenecas, men fortfarande är det oklart när detta vaccin kan komma att bli godkänt inom EU. För Finlands del handlar det i detta fall om en betydande del av alla landets beställda vaccin, eftersom Astra Zeneca ska leverera omkring 3 miljoner doser till Finland.
På grund av oklarheten kring Astra Zeneca-vaccinets tidtabell vågar myndigheterna inte gå ut med ett exakt datum för när alla finländare som vill möjligen kommer att vara vaccinerade.
Kontio säger att hon uppskattar att det tar till slutet av 2021 innan det målet är nått.
– Jag vill också tillägga att det i denna fråga är avgörande hur många som är villiga att ta vaccinet. Så här i början då hälsovårdspersonal och äldre vaccineras så tror jag att intresset är högt, tillägger Kumpulainen.
– Vi har på institutet redan på förhand gjort utredningar och de bekräftar att ju yngre åldersgrupper det handlar om, desto mindre är intresset för vaccinet. Genom vår kommunikation försöker vi nu nå ut till alla så att så många som möjligt tar vaccinet, och vi därmed får ett heltäckande skydd för finländarna, säger Kontio.

ANDRA LÄSER