Paula Lehtomäki vill lära EU förstå Finlands skogar

Paula Lehtomäki har inte många dagar bakom sig som vd för Skogsindustrin i Finland. Men hon vet redan att hon vill stärka skogsindustrins röst både här hemma och i Bryssel. Det är viktigt att EU förstår Finlands särdrag, tycker hon.

Det är viktigt att samarbeta med länder som har liknande intressen i skogsfrågor, betonar Paula Lehtomäki som sedan en vecka leder Skogsindustrin.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
29.09.2022 05:01
Biologisk mångfald, nya träbaserade material och att ersätta fossila bränslen med förnybar energi är teman som återkommer då Paula Lehtomäki talar om sitt nya jobb som vd för de finska skogsbolagens gemensamma intresseorganisation Skogsindustrin.

ANDRA LÄSER