Att tävla i demokrati

När rysk retorik framhäver Ryssland som demokratisk och civilisatorisk mönsterstat, blir dialogen omöjlig. Putin & co definierar inte, man basunerar så det slår lock för det egna folkets öron (vilket kanske är meningen). För den gemensamma framgångens skull måste mörkret en dag skingras.

En man rengör bokstäverna på den ryska statsduman i Moskva i maj 2020, under en sträng lockdown mitt under den djupaste pandemin.
Kan man tävla i graden av demokrati? Det gör på ett utmanande sätt Ungerns Viktor Orbán och mer indirekt Vladimir Putin.
ANDRA LÄSER