800 000 finländare har låtit bli att ta vaccinet

Nya riktlinjer om munskydd och distansarbete är på kommande.

Institutet för hälsa och välfärd informerar om pandemiläget på torsdagsmorgonen. Arkivbild.
Det är fortfarande oklart hur det blir med den tredje dosen coronavaccin i hanteringen av coronaepidemin. Det framgick av hälsovårdmyndigheternas granskning av smittläget på torsdagen.
– Vi är i färd med att utarbeta nya rekommendationer som gäller munskydden. Våra nya riktlinjer torde publiceras nästa vecka, säger Anna Katz, projektchef på Institutet för hälsa och välfärd.
Samma ovisshet gäller rekommendationen att arbeta på distans. Officiellt upphör denna rekommendation den 30 september, men det är en sanning med modifikation.
– Vi utarbetar nya direktiv för distansjobbandet. Vi kommer att rekommendera en hybridmodell där man kan alternera mellan att vara på arbetsplatsen och distansjobba, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Många unga är ovaccinerade

Enlig hälsovårdsmyndigheternas plan ska största delen av alla coronarestriktioner avvecklas i slutet av oktober, men allt hänger på vaccinationstakten och när regeringens mål på 80 procents vaccintäckning uppnås. Siffran tar fasta på andelen fullt vaccinerade finländare över 12.
– Det finns skäl att trappa upp takten. Cirka 800 000 finländare har fortfarande låtit bli att vaccinera sig. I synnerhet de yngre åldersgrupperna under 40 borde få en bättre vaccinationstäckning, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig på institutet.
Just nu har 67,2 procent av alla finländare över 12 fullföljt sin vaccinering. De regionala skillnaderna är stora. Åland har den högsta vaccinationstäckningen medan endast 63 procent har fått bägge doser coronavaccin i Södra Österbotten.
– Den tredje dosen coronavaccin ges för närvarande endast till dem som har nedsatt immunförsvar eller sådana personer som har haft alltför kort intervall mellan vaccindoserna, säger Kontio.

Beslutsångest kring tredje vaccindos

Om intervallet mellan vaccindoserna har varit under 6 veckor ger det ett svagare skydd mot coronaviruset. Enligt institutet avtar skyddet med tiden.
– Skyddet avtar inte abrupt utan mattas av successivt sex månader efter den andra dosen. Vi har beredskap att ge en tredje dos coronavaccin till alla finländare, men beslutet måste grunda sig på en gedigen analys av behovet och nyttan, säger Kontio.
Orsaken till att de israeliska myndigheterna ger en tredje dos coronavaccin till landets medborgare har att göra med det alltför korta intervallet mellan den första och andra dosen som tillämpades i Israel.
– Forskningen visar att skyddet mot coronaviruset är tre gånger starkare om intervallet mellan den första och andra dosen är 12 veckor, säger Kontio.
Behovet av specialiserad sjukvård på grund av coronaepidemin minskar stadigt.
– I augusti och september har belastningen av den specialiserade sjukvården varit en tredjedel av vad den var i våras. Största delen av de coronapatienter som nu behöver sjukhusvård är inte vaccinerade, säger Voipio-Pulkki.

Nytt fokus i uppföljningen

I takt med att vaccinationsprogrammet avancerar kommer hälsovårdsmyndigheterna nu att skifta fokus i sin rapportering.
– Vi kommer att prioritera information om vaccinationstäckningen och försöker i stället belysa hur epidemin belastar den specialiserade sjukvården. Det dagliga antalet registrerade smittfall ges mindre betydelse än tidigare, säger Anna Katz.
Målet är att hålla samhället öppet och avveckla restriktionerna stegvis.
– Om smittläget förvärras i vissa enskilda regioner rekommenderar vi att sjukvårdsdistrikten satsar på riktade restriktioner, säger Pasi Pohjola, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet.
För att mota Olle i grind lanserar hälsovårdsmyndigheterna ett projekt som analyserar förekomsten av coronaviruset i avloppsvattnet på olika håll i landet.
– Tack vare denna information kan vi förutse nya smittkedjor innan de är ett fullbordat faktum, säger Katz.
Vi rapporterade tidigare under torsdagen direkt från myndigheternas presskonferens. Här kan du läsa den:
Rättelse klockan 14.28: I rubriken stod först felaktigt att 72 procent av alla finländare över 12 är fullvaccinerade. Siffran gäller alla vuxna finländare.

ANDRA LÄSER