Folkhälsan överväger sälja Topeliusgatan 20

Folkhälsan överväger att sälja sin huvudbyggnad på Topeliusgatan 20 i Helsingfors. Orsakerna är att Folkhälsan bara använder en tredjedel av byggnaden och kontorsarbetet efter pandemin väntas se annorlunda ut.

Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20 är dyr i drift bland annat eftersom utrymmena är större än vad Folkhälsan har behov av. En oenig styrelse beslutade med knapp marginal be om lov av samfundets höstmöte att kunna sälja fastigheten.
Folkhälsans huvudbyggnad har sedan 1930-talet funnits på Topeliusgatan i Helsingfors och utvidgats genom två stora tillbyggnader, år 1955 och 1989. Men i dag används bara en tredjedel av byggnadens 6 200 kvadratmeter av Folkhälsan och årligen beräknas underskottet för fastigheten landa på 180 000 euro.
För en och en halv vecka sedan beslutade Folkhälsans styrelse efter en synnerligen jämn omröstning söka en fullmakt av samfundets höstmöte för att sälja fastigheten. Enligt HBL:s uppgifter segrade möjligheten att sälja fastigheten med minsta möjliga marginal. Rösterna föll 6-5 i styrelsen.
– En fullmakt innebär inte att fastigheten säljs, men den ger en möjlighet att vidareutreda villkoren för en försäljning, säger Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede i ett utskick till personalen.
Försäljningen motiveras med att byggnaden inte längre är optimal som kontorsfastighet. I huset finns stora, outnyttjade allmänna utrymmen och en restaurang och ett auditorium som går på förlust.
I samma brev säger förvaltningsdirektören Niklas Talling att inget beslut om att sälja Topeliusgatan 20 har fattats, men att man öppnar upp diskussionen.
– Om fastigheten säljs blir Folkhälsan kvar på hyra i minst 3–5 år. Det ger oss mycket tid för att planera för nya arbetslokaler som lämpar sig för framtidens sätt att jobba, säger Talling i brevet.
På Topeliusgatan 20 jobbar i dag cirka 150 personer. Byggnaden fungerar främst som administrationsbyggnad. En del utrymmen är uthyrda till Nordiska ministerrådets institutioner och till Pohjola-Norden.
ANDRA LÄSER