HBL-läsarna bidrog stort till Projekt Fredrikas satsning på läroverk

Kaj Arnö hade rätt när han anade att HBL:s läsare skulle ha en varm relation till sina gamla läroverk. Men föga anade han hur engagerade ni var i era gamla skolor – nu har Projekt Fredrika fått in värdefull information som har lett till många nya Wikipedia-artiklar.

Svenska privata läroverket för flickor i Helsingfors, från 1959 kallad Laurellska skolan, fanns länge i huset på Riddaregatan 5 i Kronohagen, där Svenska litteratursällskapet numera verkar. Bilden är från 1971.

Den aktiva trion bakom Projekt Fredrikas senaste satsning på de svenska läroverken i Helsingfors har haft händerna fulla av matriklar, årsböcker och länkar till skolrelaterade texter de senaste veckorna. Kaj Arnö, Robert Silén och Lina Winqvist Normoyle bubblar över av iver när de får berätta om alla framsteg som satsningen tagit i april.

ANDRA LÄSER