Nationell rekommendation om användning av munskydd fortsättningsvis i kraft

Den nationella rekommendationen om användning av munskydd kommer inte att ändras ännu den här veckan eftersom antalet coronasmittade är större än vi trodde, säger Mika Salminen, direktör för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd.

Den nationella rekommendationen om användning av munskydd inomhus och på offentliga platser samt i kollektivtrafiken fortsätter tillsvidare, berättar Mika Salminen för HBL.
15.03.2022 16:01 UPPDATERAD 15.03.2022 18:15
Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslutade i dag att den nationella rekommendationen om användning av munskydd inomhus och på offentliga platser samt i kollektivtrafiken fortsätter tillsvidare, berättar Mika Salminen för HBL.
Han säger att den bedömningen gjordes efter att THL tagit del av den färska statistiken över coronasmittade. Förra veckan talade han om att rekommendationen skulle luckras upp den här veckan.
– I flera veckors tid hade vi tekniska problem som gjorde att vi inte fick se de verkliga smittotalen och nu ser verkligheten lite sämre ut än vad vi anade, säger Salminen.
THL har därför fattat beslut om att man nu kommer att följa med hur situationen utvecklas under de kommande veckorna innan nytt besked ges gällande den nationella rekommendationen om användning av munskydd.
– Småningom kommer rekommendationerna att lätta men inte ännu den här veckan, säger Salminen.
Salminen kan inte ge ett exakt datum för när det blir. När läget tillåter kommer rekommendationen att ändras.
– Vi kommer inte helt att häva rekommendationen men lätta på den så det blir tydligare att folk själva får bedöma om de anser sig behöva ha munskydd eller inte.
I Finland har man hävt restriktioner med ungefär ett par veckors mellanrum och egentligen har man gjort det oberoende av smittotalen, påpekar Salminen. Samtidigt menar han att man inte ska överdriva munskyddets effekt för att förhindra att viruset sprids.
– Det är knappast så att munskyddet är den avgörande säkerhetsåtgärden. Människors ökade kontakt är nog viktigast. Vi har haft ungefär lika mycket fall hela tiden även om vi har haft munskydd eller inte de senaste tiderna. Folk har kanske fått en bild av att munskydden ger fullständigt skydd men tyvärr ser det inte riktigt ut så. Det betyder ändå inte att ett korrekt använt munskydd inte kan ge ett visst skydd åt sin bärare, säger Salminen.

Coronaläget i Finland

På tisdagen hade 6 110 nya coronafall konstaterats i Finland från dagen innan. Mörkertalet är stort i och med att alla inte testas så att resultatet registreras.
Av dem som testats har 38,7 procent visat sig ha covid-19.
Incidensen de senaste 14 dagar uppgår till 1 428 på 100 000 invånare.
42 personer vårdas på intensivvårdsavdelningar för corona. 859 personer får sjukhusvård för covid-19. Det är en ökning från förra veckan.
Dödsfallen har ökat. De två senaste veckorna har 294 dödsfall registrerats, tvåveckorsperioden före det var dödsfallen 152. Totalt har 2 719 personer dött i covid-19 i Finland.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd

ANDRA LÄSER