Elen mycket billig i dag  – ”Värmer elbastun för att spara ved”

Varmt väder och kraftiga vindar håller elpriset nära noll på lördagen. Det gynnar dem som betalar för sin el enligt timpris. På söndag blir elen dyrare igen.

Under hösten har kostnaden för att värma upp bastun ofta varit några euro per gång. På fredagen och lördagen föll elpriset mot noll under dygnets förmånligaste timmar för dem med timdebiterad el.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
12.11.2022 15:23
På lördagsförmiddagen låg spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool klart under en cent per kilowattimme. Redan under fredagen höll sig elpriset under en cent per kilowattimme nästan hela dagen.
Samtidigt sitter många finländare fast i tidsbundna avtal där elen kostar minst 30 – 50 gånger mer. Elbolaget Helens tidsbundna avtal för 12 månader levererar till exempel el till ett pris på drygt 33 cent per kWh.
De som har elavtal med timpris jublar.
”Nog är det tuffa tider! Vi har värmt bastun på gården med ved hela hösten. Nu är elen ändå så billig att vi får lova att spara på våra begränsade vedresurser genom att värma elbastun inne i huset i stället”, raljerar en medlem i Facebookgruppen Pörssisähkö (Börsel), en diskussionsgrupp för dem som köper sin el enligt timdebitering.
En annan medlem i gruppen skriver på fredagen att bastun varit på sedan morgonen, för att ta igen vad som gått förlorat när elpriset varit för högt för att värma bastun tidigare under hösten.

Vinden mojnar och vädret blir kallare

På söndag sker det en omställning i vädret som gör att elpriset stiger igen. Det varma vädret, som sänker efterfrågan på el, och de kraftiga vindarna, som ökar utbudet, ger vika.
Redan från söndagsmorgonen stiger elpriset från lördagens nivåer, så att priset mot kvällen landar på ett dagshögsta på kring 20 cent per kWh.
Enligt den senaste energiprognosen från Meteorologiska institutet blir väderförhållandena normala i början av veckan med tanke på el-och energimarknaden, efter att ha varit gynnsamma för elkonsumenterna under fredagen och lördagen.
Meteorologiska institutets energiprognos som publiceras på Twitter beaktar bland annat vindförhållanden i områden där det finns flest vindmöllor i Finland.

ANDRA LÄSER