Första fallet av apkoppor kan ha uppdagats i Finland

En man har sannolikt insjuknat i apkoppor i Finland. Det skulle i så fall vara det första fallet i landet.

Så här ser viruset som orsakar apkoppor ut i ett mikroskop.
Det ser ut som att en man fått apkoppor i Finland, meddelar HUS. Men vårdpersonalen väntar ännu på det slutgiltiga provsvaret som står klart i slutet av veckan.
På onsdagen blev det klart att mannen har fått ett virus som som hör till orthopoxgruppen. Apkoppor är ett sådant virus.
Mannen, som fått smittan på en resa till Europa, är hemma med hög feber och blåsor. Men annars mår han bra.
HUS har spårat personer som varit i nära kontakt med mannen. De har fått anvisningar om hur de kan förhindra att smittan sprids.

Smittan sprids

Under de senaste veckorna har läkarna konstaterat tiotals fall av apkoppor både i Europa och Nordamerika.
Det är personer som inte rest inom områden där apkoppor vanligtvis finns. I största delen av fallen misstänker man att kopporna spridit sig efter att män haft sex med varandra. För att smitta från en människa till en annan behöver sjukdomen ofta en mycket nära kontakt.
Viruset som orsakar apkoppor finns främst i Väst- och Centralafrika. Personer som smittats där har oftast varit i kontakt med vilda djur. Enligt HUS har det varit sällsynt att sjukdomen smittar mellan människor.

Går vanligen över

Den som insjuknar i apkoppor kan utveckla blåsliknande hudförändringar som liknar vattkoppor. Blåsorna uppstår speciellt i ansiktet.
Man kan också få hudförändringar på andra ställen på kroppen och i genitalområdet.
Innan utslagen bryter ut kan man ha feber och känna sig sjuk i några dagar.
Sjukdomen går normalt över inom några veckor. Men man kan också bli allvarligt sjuk, speciellt om motståndskraften försvagats för att man varit sjuk eller fått medicinsk vård.
ANDRA LÄSER