HFD: Nya Åland ska få uppgifter om avlidna

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade på fredagen att hålla fast vid sitt beslut att Statens ämbetsverk på Åland måste ge lokaltidningen Nya Åland den information om avlidna personer som tidningen bett om.

Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos.
02.12.2016 11:51 UPPDATERAD 02.12.2016 12:09
– Det här är givetvis ett glädjande besked i vår kamp för offentliga uppgifter. Det var vad vi hoppades på, men även vad vi förväntade oss eftersom vi redan fått rätt en gång i Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos i en kommentar till FNB.
Nya Åland hade bett ämbetsverket om uppgifter om vilka ålänningar som nyligen avlidit. Begäran gällde namn, boningsort, födelseår och dödsdag. Informationen skulle publiceras regelbundet som en namnlista på tidningens familjesida.
Statens ämbetsverk på Åland gick inte med på tidningens begäran, och begäran avslogs också i förvaltningsdomstolen.
HFD anser däremot att det inte är fråga om uppgifter av känslig natur och att personuppgiftslagen tillåter att informationen lämnas ut för redaktionell användning. Enligt HFD är det journalisterna, inte myndigheterna, som beslutar om och ansvarar för vad som publiceras i tidningen.
Nya Ålands familjeredaktör Kiki Alberius-Forsman tog initiativet till publiceringen av listan. Idén fick hon från en svensk tidning. Sedan april 2015 har Nya Åland publicerat namnlistan på avlidna en gång i veckan.
– Det är viktiga uppgifter. I dag finns en tendens att glömma, och kanske till och med försöka gömma, döden. Många begravningar hålls för bara en liten krets, bekanta och kollegor får ibland inte ens veta att någon gått bort förrän efter begravningen. Men vår lista upplevs också som något positivt av anhöriga eftersom infon nu kommer ut till en vidare krets utan att man behöver tala med alla, säger Anna Björkroos.

ANDRA LÄSER