Välkommen, Sverige! Snart blir det lättare att resa igen – hälsomyndigheterna förhåller sig tveksamt till ny modell

Om en dryg vecka blir det enklare att resa till Finland. Regeringens nya modell stöder resandet och turismen. "Det är inte möjligt att förutspå hur detta påverkar epidemiläget", säger hälsomyndigheterna.

Inrikesminister Maria Ohisalo vid en regeringspresskonferens i Helsingfors den 11 september 2020. Regeringen har i sina förhandlingar på onsdag och torsdag enats om en hybridstrategi trafik och resor.
Från och med nästa veckas lördag får man igen resa till Finland utan karantän från ett stort antal länder i Europa.
Regeringen meddelade om lättnader i restriktionerna som gäller resande på torsdagskvällen och preciserade den nya modellen under en presskonferens på fredagen.
Den nya gräns som regeringen sätter för att man ska få resa till Finland från ett visst land är 25 fall av smitta per 100 000 invånare under en period på två veckor. De länder som klarar dessa villkor kallas för gröna länder.
Den nya gränsen innebär bland annat att det fritt går att resa till Finland från flera länder kring Östersjön.
På fredagsförmiddagen kommenterade regeringen de nya restriktionerna mer detaljerat. Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna), kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) och näringsminister Mika Lintilä var på plats.
– Jag är glad över att det nu kommer att gå att resa mellan Sverige och Finland, säger Ohisalo.

Pendling ska vara möjlig

Också om epidemiläget förvärras kommer det i fortsättningen att vara möjligt att pendla. Ohisalo säger att man vill få den vardagliga trafiken att fortsätta i så stor utsträckning som möjligt.
Timo Harakka säger att Finland nu äntligen kan välkomna sina grannar. Han beskriver det nya systemet som en smidigare modell som underlättar vardagen.
– Den nya modellen möjliggör resor och arbetsresor i en så normal form som möjligt med tanke på omständigheterna, säger Harakka.
Av dem som kommer resande från ett land som överskrider gränsvärdet krävs ett högst 72 timmar gammalt coronatest och karantän. Ytterligare ett test kan förkorta tiden som tillbringas i karantän.
Den 23 november kommer en permanent modell att träda i kraft efter ett övergångsskede då det är möjligt att visa upp ett negativt test och undvika karantän. Den slutliga modellen kräver lagändringar.
Snart blir det igen lättare att resa bland annat i Norden.

Lättare för näringslivet

Hittills har definitionen för gröna länder varit högst 8 fall per 100 000 invånare under en period på två veckor. Av de europeiska länderna klarade bara Finland, Cypern och Lettland kravet. Nu blir det tillåtet att resa till bland annat Sverige, Tyskland och Estland.
Mika Lintilä är nöjd över beslutet som han menar tar i beaktande inte bara hälsosäkerheten, utan också näringslivet som nu får tydligare och enklare ramar för sin verksamhet.
– Finland är ett exportdrivet land och vi behöver konstant interaktion.
Maria Ohisalo tror inte att den nya modellen kommer att leda till att epidemiläget blir lika illa som i våras.
Hon säger att regeringen har fört en lång diskussion och att man måste beakta de juridiska ramarna, till exempel inom EU och Schengen. Situationen är ett pussel som regeringen konstant följer med.
– Folk följer med nyheterna och väljer ofta att inte resa.

"Inte möjligt att förutspå hur detta påverkar"

Hälsomyndigheterna ställer sig inte helt okritiska till den nya modellen.
Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att beslutet är regeringens och hälsomyndigheterna får förhålla sig till det.
– Det är inte möjligt att förutspå hur detta påverkar epidemiläget.
Han säger ändå att man i Finland gör ett gott jobb med att spåra fall av smitta och stoppa smittkedjor för att motverka att epidemin skenar i väg.
Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet säger att man vid ministeriet har förhållit sig kritiskt till den nya linjen.
Hon säger ändå att den nya modellen har utformats utifrån en noga genomtänkt helhetsbild.
– Nu gäller det att följa med det epidemiologiska läget extra noggrant både på nationell och på regional nivå.

ANDRA LÄSER