Stigande räntor ökar bankernas intäkter – ”Effekten är betydande”

När lånekunder pressas av högre räntor kan bankerna glädja sig över ökade intäkter. Effekterna är betydande, säger OP-analytikern Antti Saari. Men de är inte enbart positiva.

Högre räntor innebär ökade intäkter från bankernas låneverksamhet.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
03.09.2022 06:00
Stigande räntor ger lånekunderna ökade kostnader. Vilket omvänt ger bankerna större inkomster, framför allt så länge de inte betalar någon ränta på kundernas insättningar.
Högre euriborränta innebär att bankernas så kallade räntenetto ökar. Räntenettot är skillnaden mellan vad bankerna tar i ränta för pengar de lånar ut, och vad de betalar i ränta för kundernas insättningar. Det här är bankernas ursprungliga affärsidé, men i tider av negativ eller nollränta fungerar modellen sämre.
– Nu går vi i en annan riktning, där räntenettot ökar. Effekten slår igenom stegvis under året, efterhand som låntagarna har sin räntejusteringsdag, säger OP:s analytiker Antti Saari, som följer bankbranschen.

ANDRA LÄSER