Miljoner evakuerade efter sydasiatiskt oväder

Nära fyra miljoner människor i norra Indien och i Nepal har tvingats lämna sina hem till följd av de översvämningar som följt årets monsunregn. Cirka 200 människor har dött till följd av översvämningarna, men siffran befaras stiga, då många ännu saknas.

I byn Gagolmari i den indiska delstaten Assam står flera hus helt eller delvis under vatten till följd av översvämningarna efter årets monsun.
Den mäktiga Brahmaputra-floden, som rinner genom Tibet, Indien och Bangladesh, har spolat bort odlingsmarker och orsakat förödande lerskred, enligt lokala myndigheter.
I den nordindiska delstaten Assam har över 2,7 miljoner människor tvingats lämna sina hem på grund av totalt tre olika översvämningar som drabbat området sedan i maj i år. Den pågående coronapandemin gör situationen ännu mer allvarlig.
I grannlandet Nepal har vattenmassorna spolat bort hus, vägar och broar och över 100 människor har mist livet.
– Räddningstjänst letar ännu efter saknade på området men chansen att hitta dem vid liv är liten, säger Murai Wasti på landets inrikesdepartement.

ANDRA LÄSER