Internationell liga bröt sig in i hus i Esbo och Grankulla – så här gör du det svårare för inbrottstjuven

Nyligen togs vad polisen bedömer vara en internationell liga fast för en serie bostadsinbrott i Esbo och Grankulla. I stort har inbrotten ändå minskat de senaste åren – och en orsak till det är coronapandemin.

En öppen dörr, även om den är på gårdssidan, kan locka inbrottstjuven. I snitt görs det fyra inbrott per dag i bostäder i Finland.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
15.08.2022 05:01 UPPDATERAD 15.08.2022 11:16
Flera inbrott under en kort tid. Stöldgods: smycken och bordssilver. Misstänkta: tre personer som kommit till Finland uttryckligen för att utföra brotten.
Förra veckan informerade polisen i västra Nyland om att de utrett en serie på tolv inbrott som skett i Esbo och Grankulla i mars och april. Fallet har nu gått till åtalsprövning, och är enligt kriminalkommissarie Klaus Geiger, som lett förundersökningen, typiskt på många sätt.
– Vid inbrottsserier är det ofta utländska grupper som står bakom. Förfaringssättet är detsamma vid de olika inbrotten och de pågår en viss tid. Sen reser gärningsmännen tillbaka till sitt hemland, eller åker som i det här fallet fast.
Geiger säger att polisen redan vid de första polisanmälningarna anade att det skulle bli fler av dem, på grund av systematiken i hur inbrotten gjorts.
De här tre männen greps när de återvände till Finland, enligt Geiger troligen för att inleda en ny brottsserie. Han berättar att polisen misstänker att männen också står bakom några fler inbrott, men att det saknas bindande bevisning.
– Det är rätt krävande att lösa brotten. De som kommer utomlands ifrån är yrkeskriminella. De har planerat vad de gör, stannar i några veckor och byter ställe där de bor. De är också skickliga på att agera så att de undviker att lämna spår som fastnar i polisens tekniska undersökning.
Och om det hittas dna-spår, finns det sällan matchning i finländska myndigheters register.

Stängda gränser påverkar

Bland dem som blev fast i fjol var andelen utländska medborgare lite över 7 procent, enligt polisens uppgifter. Det är en stor minskning från tiden före pandemin, då motsvarande siffra var 26 procent.
Goda nyheter är att bostadsinbrotten överlag har minskat de senaste åren. Polisen fick 2020 ta emot anmälningar om 1 800 bostadsinbrott, medan siffran för i fjol var 1 500.
Den sjunkande trenden har fortsatt under årets första sex månader.
Enligt Tuomas Pöyhönen, polisinspektör vid Polisstyrelsen, har pandemin med inreserestriktioner och försvårat resande haft en tydlig effekt.
– Delvis beror det på att utländska aktörer saknas men också på att folk jobbar mer på distans och är hemma så bostäderna står inte tomma. Jag tror och hoppas dessutom att folk har lyssnat på våra råd och vidtagit förebyggande åtgärder.
Pöyhönen betonar bland annat vikten av att låsa dörrar och fönster ordentligt, och att inte meddela på sociala medier att man är bortrest.
Bilden visar en dörr i en trappa i Helsingfors där det för några år sedan gjordes ett inbrott.
Han talar även för larmsystem.
– Tänker man ur gärningspersonens synvinkel och ett hus har larm och ett annat inte så är det nog det som är utan som är intressant.
Klaus Geiger uttrycker en viss oro för att inbrotten i och med de öppnade gränserna ska öka igen, men det är något som i alla fall ännu inte syns i statistiken.

Skillnader i stöldgods

Matti Rekola vid Polisyrkeshögskolan har undersökt bostadsinbrott genom att närmare granska 500 polisanmälningar från 2017.
Smycken, värdefulla klockor och elektronik var stöldgods vid hälften av de anmälda brotten i Rekolas undersökning. I en femtedel av dem försvann dessutom kontanter.
Polisens bild visar smycken som inbrottstjuvar gömt i en strumpa. Tre män dömdes för ett antal år sedan för att ha gjort 15 bostadsinbrott på några veckor.
Karakteristiskt är att utländska ligor är ute efter smycken och andra värdeföremål som enkelt går att omvandla till kontanter – och gömma i bagaget.
Är det däremot vapen, verktyg eller olika dokument är inbrottstjuven med stor sannolikhet finländare, skriver Rekola. Överraskande är, enligt honom, att inbrottstjuven i hela hälften av fallen där gärningspersonen är finländare är bekant med offret sedan tidigare.
Klaus Geiger, som har erfarenhet från fältet, sammanfattar att inbrottstjuvar som bor i Finland oftare tömmer hela bostäder på saker och inte sällan behöver pengar för att finansiera sitt drogmissbruk.
De finländska försäkringsbolagen betalade i fjol ut 14 miljoner euro i ersättning relaterad till inbrott i hem.

Dagtid och ostört

Inbrott sker i alla boendeformer och i både flervåningshus och enfamiljshus. Flervåningshus är ändå ofta mer skyddade då trappan ofta är låst och grannar kan ha bättre insyn.
Det som enligt Tuomas Pöyhönen kan överraska många är att allra största delen av inbrotten sker dagtid. Inbrottstjuven vill helt enkelt kunna agera ostört och utan att bli upptäckt. Att någon bryter sig in på natten medan man är hemma är ovanligt, och handlar då vanligen om att ett fönster eller en dörr lämnats öppen så att någon lätt kunnat ta sig in.

Polisens råd för att avskräcka tjuvar

Lås dörren ordentligt. Stäng fönstren. Det här är viktigt också om du är hemma på gården, eftersom en inbrottstjuv fort kan ta sig in genom dem utan att du märker det.
Lämna inte egendom som kan vara intressant för tjuvar på gården eller så att den syns genom fönstren.
Skriv inte namn, telefonnummer eller adress på nycklar. Tappar du dem gör du det lätt för tjuven.
Förvara inte reservnycklar synligt.
Berätta inte i sociala medier att du är bortrest. Se gärna till att bostaden ser bebodd ut även om du är borta.
Larmsystem och klistermärken som berättar om dem kan ha en avskräckande effekt.
Källa: Polisinspektör Tuomas Pöyhönen, Polisstyrelsen

Grovt brott

Statistik från Polisstyrelsen visar att ungefär en tredjedel av bostadsinbrotten klaras upp. Tuomas Pöyhönen bedömer den siffran som ”rimlig.”
Han bedyrar att polisen vill lösa brotten, och att polisens intresse inte i första hand handlar om till vilket värde egendom har stulits.
– Ett bostadsinbrott är ett grovt brott och ett brott mot hemfriden. Det är en allvarlig gärning och vi strävar efter att lösa det.
Liksom Klaus Greiger säger Pöyhönen ändå att det inte alltid är en enkel uppgift att komma åt inbrottstjuvar. Den som upptäcker att det har varit inbrott hemma råder han att genast backa, gå ut ur bostaden och ringa 112. Det här för att inte förstöra möjliga spår.
Observationer från grannskapet är också viktiga enligt Pöyhönen. Han uppmanar därför folk att rapportera till polisen om man till exempel märker personer som verkar leta efter lämpliga objekt. Han betonar ändå att en tydlig misstanke gärna då ska ligga bakom.

ANDRA LÄSER