Nordiska förbund ber Fifa sätta press på Qatar

De nordiska fotbollsförbunden sätter ännu en gång press på Internationella fotbollsförbundet Fifa att se till att förbättra situationen för migrantarbetarna i Qatar, som bygger arenor och infrastruktur till VM nästa år.

VM i Qatar är en blodbesudlad turnering.
Förbunden ber Fifa att agera efter en ny rapport från Amnesty International, skriver Danmarks fotbollsförbund på sin webbplats.
Människorättsorganisationens senaste rapport satte fokus på Qatars ovilja att förebygga dödsfall bland migrantarbetare. Amnesty uppmanar Fifa och nationella fotbollsförbund att uppmana Qatars myndigheter att förbättra förhållandena för migrantarbetarna.
Därför har de nordiska förbunden skickat ett brev i vilket Fifa uppmanas lyfta Amnestys rapport och sätta ytterligare press på Qatar.
"Vi vill fortsätta den viktiga dialogen med Fifa, Qatars styre och andra relevanta intressenter för att skapa fler förbättringar för migrantarbetarna", säger Jakob Jensen, ordförande i Danmarks fotbollsförbund.
Finlands Bollförbund har sagt att man vill föra en aktiv dialog med de qatariska myndigheterna för att förbättra situationen.
ANDRA LÄSER