Adrian Pereras flerspråkiga eruption är lysande

I Alla mänskorna ha problemen bjuder Adrian Perera på en sällsam babylonisk mix av fyra delvis brutna språk samt östnyländsk dialekt. Den avslutande delen av hans romantrilogi når fram till ett språkligt och stilmässigt klimax som kort sagt är lysande.

I Alla mänskorna ha problemen visar Adrian Perera på den litterära språkvariationens rika möjligheter.
26.03.2023 05:02

ROMAN

Adrian Perera
Alla mänskorna ha problemen
Förlaget M 2023
Den finlandssvenska litteraturhistorien rymmer visserligen en hel massa verk där flerspråkighet och språkvariation märks i olika stor omfattning.
Men frågan är om någon finlandssvensk prosaist – bland poeterna skriver exempelvis Cia Rinne lyrik som i högsta grad är flerspråkig – har använt flerspråkigheten som instrument i lika hög grad och lika explicit som Adrian Perera i sin nya roman Alla mänskorna ha problemen?

ANDRA LÄSER