Superinstrumentatören Lotta Wennäkoskis kraftfulla harpkonsert förtrollade Musikhuspubliken

Tonsättaren Lotta Wennäkoski tycks ha mutat in ett slags ingenmansland mellan tradition och modernitet och på sistone lagt in ytterligare en ny växel i sitt tonsättarskap. Att hon inte tidigare komponerat en konsert för harpa och orkester känns förvånande, och hon bemästrar elegant hörbarhetsutmaningen denna kombination utgör.

Lotta Wennäkoski är en mästerlig instrumentatör och klarar galant av hörbarhetsutmaningen i sin konsert för harpa och orkester, som uruppfördes av Radions symfoniorkester i onsdags.
Mats Liljeroos
19.05.2022 17:11 UPPDATERAD 20.05.2022 10:55
Att en så utpräglat klangsensibel, mot ett lyriskt uttryck tillvänd tonsättare som Lotta Wennäkoski inte skrivit en konsert för harpa tidigare är smått förvånande. Än mer förvånande är det faktum att hennes i onsdags uruppförda harpkonsert Sigla är ett på många sätt kraftfullt, ställvis rentav dramatiskt verk, där harpan enligt tonsättaren fungerar som ett slags motor som väcker orkesterinstrumenten till liv, samtidigt som den utgör ett slags superinstrument som fungerar helt enligt sina egna enigmatiska lagbundenheter.

ANDRA LÄSER