Borgå växer behärskat, Sibbo växer obehärskat och Lovisa växer inte alls

De fyra kommunerna Sibbo, Borgå, Lovisa och Lappträsk har tillsammans vuxit med nästan 10 000 invånare sedan år 2000. Det är just befolkningsutvecklingen på lång sikt som är den viktigaste måttstocken när man granskar regionens livskraft, säger Timo Aro, ledande expert på regionutveckling.

Nickby centrum i Sibbo.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
23.02.2023 10:38 UPPDATERAD 23.02.2023 10:40
Statistik kan tolkas på många sätt och om man ser på befolkningsutvecklingen med  läsglasögon, alltså med ett riktigt kort perspektiv, så kan också små fluktuationer övertolkas. 
Att Borgå stads befolkning under det senaste året har vuxit med bara 0,2 procentenheter, eller med 98 personer, är inte av så stor betydelse när man ser på utvecklingen på längre sikt.
De fyra östnyländska kommunerna med relativt stor svensk befolkning , Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk, utgör merparten av Östra Nylands välfärdsområde. Om man granskar de här fyra kommunernas befolkningsutveckling från 2000 till 2022 kan man se en betydande tillväxt. Från sammanlagt 81 290 invånare 2000 till 90 646 invånare drygt tjugo år senare. 

ANDRA LÄSER