Stormvarning i vetenskapsbarometern

Okunskapssamhället och antielitistiska attityder går hand i hand. Tack och lov är det finländska folket vaccinerat mot upplysningsfientlighet.

Facit i slaget vid Tali-Ihantala sommaren 1944 blev en avvärjningsseger som hjälpte Finland undgå ödet att bli en kommunistisk diktatur. Facit i den senaste vetenskapsbarometern är att bildningsidealet ännu lever och mår väl i Finland. Sedan den senaste utgåvan av vetenskapsbarometern för tre år sedan har internet och sociala medier fullständigt genomsyrat våra liv. Samtidigt måste gemene webbsurfare navigera allt försiktigare då politiska krafter går till frontalangrepp mot vetenskapen. Det har blivit allt vanligare att förminska eller rentav förneka forskningsresultat, i synnerhet kring känsloladdade frågor som vacciner, klimat och kost. Men bildningsidealet står sig, trots att rådande opinionsklimat peppras med direkt vetenskapsfientliga inlägg.
ANDRA LÄSER