Regeringen föreslår betydande finansiering till skyddet av Östersjön

Regeringen föreslår att skyddet av Östersjön och landets vattendrag beviljas inalles 45 miljoner euro de tre närmaste åren.

Regeringen föreslår i sin budgetproposition för nästa år att ett treårigt program för att effektivera skyddet av Östersjön och vattendragen i Finland inrättas.
Programmet, som skulle sträcka sig över åren 2019-2021 får enligt förslaget en budget på totalt 45 miljoner euro. Det första årets anslag är 15 miljoner.
Programmet skulle bland annat främja samarbetet mellan länderna runt Östersjön, bidra till en minskning av näringsbelastning från jordbruket och utveckla system för hantering av dagvatten från städerna.
Tack vare det nya programmet kunde även en utredning göras över de vrak längs Finlands kuster som innehåller olja som kan läcka ut. Högriskobjekt kunde sedan tömmas på olja.
Anslaget på 15 miljoner för nästa år skulle vidare inbegripa finansieringen av forskningsfartyget Aranda. Fartyget har nyligen genomgått en 15 miljoner euros renovering, men Finlands miljöcentral som upprätthåller Arandra har inte haft råd att driva fartyget som fått stå overksam sedan renoveringen blev färdig i början av sommaren.

ANDRA LÄSER